Elevene våre viser elever fra 9. trinn hva det vil si å være elev på vgs.

Vi håper at vi våren 2021 kan arrangere åpen dag for 9. trinn.

 

10. klassinger utfører naturfagsforsøk.

Praksisdager for 10. trinn er lagt til november 2020 og vil bli gjennomført på en alternativ måte der rådgiverne våre oppsøker ungdomsskolene.

 

Til toppen