Alternativ Opplæring

Alternativ opplæring gir muligheter til å knytte opplæringen i de fleste fag til praktiske oppgaver innenfor naturbruk, matfag og teknikk. Det gir muligheter for mestring.

Elever på Alternativ opplæring kjører traktor. - Klikk for stort bilde 

Alternativ opplæring holder til på avdeling Buskerud. Vi tilrettelegger for den enkelte i praktiske fag og fellesfagene (norsk, matematikk osv.). Husdyrstell inngår for elever som ønsker det. Det er mulig for dem som er spesielt interessert i hest, å trene på stell, klargjøring, ridning og kjøring.

Det blir lagt vekt på fysisk aktivitet. Skolen bruker naturen og har flere friluftsturer gjennom skoleåret, også overnattingsturer. Disse finansieres for en stor del gjennom elevbedrift, bl.a. vedproduksjon, der opplæring i bruk av motorsag og traktor inngår. Vi legger stor vekt på å forberede elevene på framtidig jobb og bolig.

Den sosiale treningen er en viktig del av skolegangen ved avdelingen. Vi arbeider for at elevene skal bli selvstendige, samtidig som de kan bygge sosiale relasjoner, noe de vil ha glede av resten av livet. Elevene får trening i å handle, forberede, lage og servere mat, samt baking. Elevene deltar i felles lunsj hver dag på skolen.

Vi er opptatt av en god overgang til videregående skole. Vi ønsker alle velkommen til å besøke oss for å se om tilbudet er noe for dem.

Vi ser det som viktig at elevene får bryte grenser, og på den måten kan nå de faglige og personlige målene som er mulig for akkurat dem.

Elevene får et kompetansebevis etter endt skolegang.

Til toppen