Alternativ Opplæring

Alternativ opplæring gir muligheter til å knytte opplæringen i de fleste fag til praktiske oppgaver innenfor naturbruk, matfag og teknikk. Det gir muligheter for mestring.

elever klipper plenen - Klikk for stort bilde Ingvild Stegane Strandbråten

Ved avd. Buskerud har vi et tilbud for elever som ikke kan følge vanlig plan for videregående opplæring. Her har vi lagt til rette for det vi kaller alternativ opplæring. Her er det den sosiale treningen som står i fokus og vi arbeider for at elevene skal bli selvstendige og bygge sosiale relasjoner.

Det er tilrettelagt undervisning i praktiske fag og i fellesfagene norsk, matematikk m.m. For de som ønsker, kan også husdyrstell inngå. Elevene vil også få opplæring i å handle inn varer, lage mat og bake.

I tillegg vil vi bruke naturen og gjennomføre flere friluftsturer gjennom skoleåret. Dette blir finansiert hovedsakelig via elevbedrift som blant annet driver med produksjon og salg av ved. Her vil innføring i bruk av motorsag og traktor kunne være en del av opplæringa.

Målet er å forberede elevene på jobb, bolig og sosialisering i framtiden og elevene vil få et kompetansebevis ved endt skolegang. Vi ser det som viktig at elevene får bryte grenser, og på den måten kan nå de faglige og personlige målene som er mulig for akkurat dem.

Vi er opptatt av en god overgang til videregående skole. Vi ønsker alle velkommen til å besøke oss for å se om tilbudet er noe for dem.

elev og lærer på alternativ opplæring jobber på PC. - Klikk for stort bilde Ingvild Stegane Strandbråten  

Til toppen