Voksenagronomutdanning

Skal du overta gård, eller er du bare veldig interessert i landbruk? Vi tilbyr voksenagronomutdanning som fordeler seg over to år og som i all hovedsak er helgebasert. Aldersgrense minimum 25 år.

Voksenagronomen på besøk i sauefjøs. - Klikk for stort bilde Elin Bergerud

Faginnhold

Voksenagronomutdanningen ved Buskerud vgs. tar utgangspunkt i skoleårene Vg2 Landbruk og gartnernæring og Vg3 Landbruk. Fagene fordeler seg som følger:

Vg= videregående skole

Første skoleår:

 • Produksjon og tjenesteyting (Vg2)
 • Forvaltning og drift (Vg2)
 • Gårdsdrift (Vg3)

Andre skoleår:

 • Plante- og husdyrproduksjon (Vg3)
 • Utmark og kulturlandskap (Vg3)
 • Maskiner og teknologi i landbruket (Vg3)
 • Økologisk landbruk (Vg3)

Læreplanmålene for de ulike fagene kan finnes på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Samlinger

Det legges opp til åtte til ni helgesamlinger per år. For kommende skoleår (2023-2024) er det følgende helger som gjelder:

 • 1.-3. september
 • 29. september-1. oktober
 • 27.-29. oktober
 • 12.-14. januar
 • 2.-4. februar
 • 8.-10. mars
 • 12.-14. april
 • 7.-9. juni

Obs: Det tas forbehold om mindre endringer i oppsettet. Disse vil bli kunngjort i god tid.

Av hensyn til bedriftsbesøk og lignende vil det bli lagt opp til noe undervisning i ordinær arbeidstid. Dette gjelder i all hovedsak fredager. Reising under samlingene må påregnes.

Det vil i tillegg til helgesamlingene settes av tid i mai/juni til gjennomføring av eksamen. Dette gjelder begge skoleårene. Andre skoleår vil man også kunne trekkes ut til eksamen i enkelte fag. Nærmere informasjon om dette vil bli gitt underveis i utdanningen.

Opptak og realkompetansevurdering

For å kunne starte på voksenagronomutdanningen, kreves enten bestått Vg1 Naturbruk fra tidligere, eller bestått realkompetansevurdering tilsvarende Vg1 Naturbruk. Det vil bli gjennomført realkompetansevurdering for dem som har behov for det, på skolen i forkant av skolestart.

Dato for realkompetansevurdering 2023: 18. august

Nettbasert undervisning

Buskerud vgs. benytter Teams som IKT-plattform, som også gjelder for voksenagronomutdanningen. Elevene får opplæring på denne plattformen for å muliggjøre kommunikasjon mellom lærere og elever mellom helgesamlingene. Teams benyttes i tillegg til innleveringer og lignende. 

Pensumbøker lånes ut av skolens bibliotek og må leveres tilbake ved endt utdanning.

Kostnader

Utdanningsløpet er gratis, siden dette inngår som en del av offentlig videregående utdanning.

Kost og losji

Skolens kantine holder åpent på dagtid i ukedager. På helgedager må måltider organiseres av elevene på egenhånd. Ved behov for overnatting, må dette ordnes av den enkelte da skolens internat er fullbooket av ordinære elever.

Påmelding

Ved spørsmål eller påmelding til voksenagronomutdanningen, ta kontakt med koordinasjonsansvarlig Elin Bergerud på elinbe@viken.no eller tlf. 911 21 962.

Påmeldingsfrist for voksenagronomutdanning inneværende år er 15. april.

Velkommen til voksenagronomen!