Aktuelt

Sommerskole for deg med stryk eller ikke vurdering

Har du karakteren 1 i et fellesfag? Har du ikke vurdering i et fellesfag fra 2021 eller tidligere? Viken tilbyr gratis sommerskole i et utvalg fellesfag sommeren 2022!

Sommeravslutning for avgangselever våren 2022

Den 14. juni kl. 18.00 blir det avslutning for avgangselevene på Dønski. Vi ønsker både elever og foresatte velkommen!

Ungdata-undersøkelsen våren 2022

2022 gjennomføres spørreundersøkelsen Ungdata i Viken blant elever på videregående skole. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 10 til 13. Målet er å få en oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med i fritida.

Videregående skole og korona: Unntak fra fraværsreglene

På grunn av koronasmittesituasjonen skal helserelatert fravær ikke gjøre utslag på fraværsgrensen ut skoleåret 2021–2022. Skolene skal sørge for at slikt fravær ikke føres på vitnemål og kompetansebevis.

Trenger du gode råd? Prøv den nye appen!

Appen Elevtjenesten er elevenes «røde knapp». Her får du rask og enkel tilgang til fagfolk som kan hjelpe, nesten uansett hva du strever med. Terskelen for å søke hjelp skal være lav, og hjelpen skal være nær.    

Eksamen avlyses

Regjeringen har bestemt at de fleste av vårens ordinære eleveksamener i grunnskole og videregående skole avlyses.

Oppdatering fra Little Mango Nursery School

Hver høst gjennomfører alle elever på Dønski et humanitært prosjekt for førskolebarn i byen Madiana i Gambia. På grunn av innsatsen til Dønski-elevene har førskolen nå ferdigstilt muren rundt skolen, og barna har fått lekeapparater. 

Elevundersøkelsen 2021

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre. På Dønski gjennomføres undersøkelsen i tidsrommet 15. november til 3. desember.

Informasjon fra møte for foresatte Vg1 og Vg2

Vi takker for møte med foresatte til elever på Vg1og Vg2 denne tirsdagen. 

Data Detox: Du bestemmer – også på nett

Vet du at chatbobler, bitmojier og autoplay er der for at du ikke skal få lagt fra deg mobilen?

Til toppen