Elevundersøkelsen 2021

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre. På Dønski gjennomføres undersøkelsen i tidsrommet 15. november til 3. desember.

Jo flere elever som svarer på undersøkelsen, jo sikrere blir resultatet. Det betyr at de som skal bruke resultatene, bygger tiltak på undersøkelsessvar som er representative for elevenes syn på læringsmiljø og trivsel. Dette er viktig for at skolen skal utvikle seg i riktig retning.

Les mer om elevundersøkelsen (Udir)

Hva er formålet med Elevundersøkelsen?

Elevundersøkelsen gir deg som elev mulighet til å si hva du mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Utdanningsdirektoratets nettjeneste Skoleporten.

Hvordan gjennomføres undersøkelsen?

Det er frivillig å svare på Elevundersøkelsen. Du som elev kan også starte en undersøkelse, og hoppe over spørsmål du ikke ønsker å svare på.

Behandlingsansvar og personvern

Når du svarer på spørsmål i Elevundersøkelsen, blir det lagret personopplysninger om deg. Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for at personopplysningene som behandles i Elevundersøkelsen, blir behandlet riktig og etter gjeldende personvernregelverk.

Data fra undersøkelsen publiseres aldri offentlig på en måte som gjør det mulig å gjenkjenne enkeltelever sine svar. I de tilfeller vi gir ut data til forskere, må de følge Utdanningsdirektoratets regler for behandling av data og taushetsplikt, og de må skrive under på en taushetserklæring. 

Du kan lese utdypende informasjon om behandling av personopplysninger i dette skrivet. Du finner også mye informasjon på Utdanningsdirektoratets hjemmesider. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss på Dønski hvis det er noe du lurer på. Hvis du har spørsmål om personvernet i undersøkelsen, kan du sende mail til Utdanningsdirektoratets personvernombud

Eventuelle klager på Utdanningsdirektoratets behandling av personopplysninger i forbindelse med Elevundersøkelsen skal rettes til Datatilsynet. Du finner mer informasjon om behandling av personopplysninger på Datatilsynets nettsider. 

Til toppen