Informasjon til foreldre om elevundersøkelsen 2022

Pixabay

På Dønski gjennomføres årets undersøkelse i uke 47, 48 og 49.

Hva er formålet med Elevundersøkelsen?

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skolen, skoleeieren og de statlige utdanningsmyndighetene for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø.

Resultater fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning, statistikk og lagring i arkiv.

Utdanningsdirektoratet publiserer statistikk fra Elevundersøkelsen på sine hjemmesider.

Hvordan gjennomføres undersøkelsen?


Det er frivillig for elevene å svare på Elevundersøkelsen. Elevene kan også hoppe over
spørsmål de ikke ønsker å svare på.

Behandlingsansvar og personvern


Når elevene svarer på spørsmål i Elevundersøkelsen, blir det lagret personopplysninger om dem. Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for at alle personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket. Vår databehandler Conexus drifter det tekniske i undersøkelsen for Utdanningsdirektoratet, og de må følge samme regelverk.

Elevene oppgir ikke navn, og det er ikke knyttet personnummer til svarene. Når eleven har svartpå undersøkelsen, brytes koblingen mellom påloggingskoden/-lenken til eleven og det eleven har svart. Det er derfor vanskelig å finne ut av hvem som har svart hva i undersøkelsen. I noen få tilfeller (eksempelvis ved små skoler), kan det likevel være en risiko for at noen kan gjenkjenne hvem som har svart hva. Derfor har Utdanningsdirektoratet svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsen til skolen, skoleeier og de statlige utdanningsmyndighetene. Resultater fra undersøkelsen skal ikke publiseres på en måte som gjør det mulig å gjenkjenne elevenes svar. Svarene oppbevares så lenge det er nødvendig.


I de tilfeller Utdanningsdirektoratet leverer ut svarene til forskning, må forskerne følge
direktoratets regler for behandling av personopplysninger og taushetsplikt, og de må
underskrive en taushetserklæring.


Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger


Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i Elevundersøkelsen er
personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav e og art. 9 nr. 2 bokstav g, hvor det
supplerende nasjonale rettslige grunnlaget er forskrift til opplæringsloven § 2-3 og forskrift til privatskoleloven § 2-3.

Elevene kan ikke kreve innsyn i, retting i eller sletting av svarene, fordi svarene ikke kan knyttes direkte til eleven.

Rettslig grunnlag for forskning, statistikk og lagring i arkiv er personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav e og art. 9 nr. 2 bokstav j. Personopplysningsloven §§ 8 og 9 er det supplerende nasjonale rettsgrunnlaget.

Har du spørsmål?


For mer informasjon kan du ta kontakt med skolen eller Utdanningsdirektoratet.

Kontakt Utdanningsdirektoratet på telefon.

Kontakt Utdanningsdirektoratet på e-post.

Her finner du mer informasjon om elevundersøkelsen.

Kontakt Utdanningsdirektoratets personvernombud.

Informasjon fra Datatilsynet, som er klageinstans for behandlingen av personopplysninger i Elevundersøkelsen

Til toppen