Rødt nivå i uke 15 og 16

Kommuneoverlegen har besluttet rødt tiltaksnivå i de videregående skoler i Bærum i uke 15 og 16. Det betyr at elevene har annenhver dag med hjemmeundervisning og «Dønskiskole». Planer for ukene er lagt på Teams.

Vi følger myndighetenes anbefalinger av smitteverntiltak. 

De viktigste smittevernrådene er fortsatt:

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • Ha god håndhygiene
 • Holde minst en meters avstand i alle situasjoner

Vi har halvparten av elevene hjemme hver dag for å begrense antallet nærkontakter. Elevene har faste plasser i alle klasserom. I tillegg presiseres følgende forsterkede tiltak i tråd med Utdanningsdirektoratets smittevernveileder på rødt nivå:

Munnbindbruk

 • Munnbind kan brukes utenfor klasserommene og fellesarealer, der det kan oppstå trengsel. Det er viktig å fortsette å holde avstand alle steder det er mulig, selv om det brukes munnbind
 • Det er viktig med god håndhygiene når munnbindet tas på og av
 • Det anbefales å ikke bruke munnbind i undervisningssituasjonen
 • Elever og ansatte vil få utdelt munnbind av skolen til eget bruk

Friminutt og spising

 • Ansatte vil ha inspeksjon i friminutt for å minne elever på avstanden. Disse vil ha på seg gule vester
 • Elevene spiser på sine faste plasser i klasserommet
 • Kantine skal ikke brukes til spising og har ingen sitteplasser
 • Bibliotek skal ikke brukes til spising og det er begrenset med sitteplasser

For flere detaljer, se Utdanningsdirektoratets veileder om smittevern for videregående skole.

Til toppen