Grønt nivå fra og med mandag 17. januar

Kommuneoverlegen har bekreftet at det blir grønt nivå for videregående skoler i Bærum fra og med mandag. Det betyr at du som elev har vanlig timeplan med oppmøte på Dønski hver dag neste uke. Du møter til undervisning i dine vanlige klasserom og treningsarenaer.

Etter regjeringens anbefaling og kommuneoverlegens vurdering er det bestemt at det blir grønt tiltaksnivå i de videregående skolene i Bærum fra og med mandag 17. januar. Vi er trygge på at dette er en riktig beslutning og gleder oss til å få elevene samlet tilbake på Dønski igjen.

Se her for Utdanningsdirektoratets oppdaterte informasjon om smittesituasjonen i skoler og barnehager.

Til toppen