Gult nivå fram til sommerferien

Kommuneoverlegen har besluttet gult nivå i videregående skoler i Bærum fram til sommerferien. Det betyr at smitteverntiltakene fortsetter som nå fram til sommeren. Dette gjelder altså selv om regjeringen har besluttet at det kan være grønt nivå på skoler i Norge f.o.m. 27. mai.

Vi følger myndighetenes anbefalinger av smitteverntiltak. 

De viktigste smittevernrådene er fortsatt:

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • Ha god håndhygiene
 • På gult nivå kan hele klasser ha undervisning i samme klasserom. Utenfor klasserommene skal elever og ansatte holde minst en meter avstand.

I tillegg videreføres følgende forsterkede tiltak i tråd med Utdanningsdirektoratets smittevernveileder:

Munnbindbruk

 • Munnbind kan brukes utenfor klasserommene og fellesarealer, der det kan oppstå trengsel. Det er viktig å fortsette å holde avstand alle steder det er mulig, selv om det brukes munnbind
 • Det er viktig med god håndhygiene når munnbindet tas på og av
 • Det anbefales å ikke bruke munnbind i undervisningssituasjonen
 • Elever og ansatte vil få utdelt munnbind av skolen til eget bruk

Friminutt og spising

 • Ansatte vil ha inspeksjon i friminutt for å minne elever på avstanden. Disse vil ha på seg gule vester
 • Elevene spiser på sine faste plasser i klasserommet
 • Kantine skal ikke brukes til spising og har ingen sitteplasser
 • Bibliotek skal ikke brukes til spising og det er begrenset med sitteplasser

For flere detaljer, se Utdanningsdirektoratets veileder om smittevern for videregående skole.

Til toppen