Informasjonsmøter om idrettstilbud - skoleåret 2024/25

Er du nysgjerrig på våre studietilbud for idrettsfag med toppidrett? 

I tiden som kommer arrangeres det informasjonsmøter for nye elever, om idrettsfag med toppidrett . Alle møtene holdes på Dønski videregående skole. Både elever og foresatte er velkommen! 

Dønski Alpint: onsdag 08.11. klokka 18:00 i auditoriet

Dønski Håndball: onsdag 29.november klokka 18:30 i auditoriet 

Dønski Fotball: tirsdag 05.12 klokka 19.30 i auditoriet 

Dønski Langrenn og skiskyting: mandag 4.12 klokka kl.19:30 i auditoriet 

Dønski Svømming: onsdag 3. januar, klokka 19:30 i auditoriet

Dønski Bandy: tirsdag 9. januar, klokka 18:00 i auditoriet

Dønski Hockey: onsdag 10. januar, klokka 18:30 i auditoriet