Ny inntaksordning for skoleåret 2021-2022

Viken fylkeskommune ønsker deg velkommen som søker til videregående skole. I år kan alle elever i Viken søke på alle skoler og utdanningsprogrammer i fylket. Her finner du den viktigste informasjonen du trenger for å søke om plass i videregående opplæring og hvordan inntaket foregår.

Klikk for stort bildeINNTAK: Alle elever i Viken kan søke på alle skoler og utdanningsprogrammer i fylket. Trine Sirnes (illustrasjon)

Ekstrapoeng på nærskole

– Alle elever i Viken kan søke på alle skolene i Viken. Søkerne får ekstrapoeng ved å søke seg til sin nærskole, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse Siv Henriette Jacobsen i Viken fylkeskommune. 

Alle i hele Viken kan søke på det utdanningsprogrammet og den skolen de har lyst å gå på, så skal inntaksordningen sørge for at elevene kommer inn på en skole nærmest mulig. Ønsket utdanningsprogram vil være førende for hvilken skole man kommer inn på.

Det finnes også mulighet for å få nærskolepoeng når du søker på skoler som ikke er din nærskole, slik at du konkurrerer på lik linje med de lokale søkerne. 

Begrunnelsen i søknaden kan være behov for å skifte miljø, mulighet for å utøve kultur eller idrett på et høyt nivå, eller om det er en mer praktisk reisevei til annen skole. Bestemmelsen om reisevei vil ha betydning i andre deler av Viken der befolkningen bor spredt med store avstander 

Det finnes også andre bestemmelser i forskrift til opplæringsloven som ivaretar søkere med for eksempel omfattende behov for spesialundervisning. Dette er derfor ikke regulert i den lokale inntaksordningen.  

Hovedregelen for inntak:   

 • Alle i hele Viken kan søke den skolen og det utdanningsprogrammet de vil.   
 • Elevene får ekstra poeng for å søke til nærskolen sin.   
 • Nærskolen defineres som den nærmeste skolen som har det tilbudet eleven ønsker å gå på.  

Det er 11 utdanningsprogram som inngår i nærskoleordningen. Det betyr at hver elev vil ha flere ulike nærskoler avhengig av hvilket utdanningsprogram elevene vil gå på. 

Søkere prioriteres til en nærskole som tilbyr ønsket utdanningsprogram. I praksis betyr det at søkerne kan få ekstrapoeng til flere skoler avhengig av hvilke utdanningsprogram de søker.  

Søkere til Vg1 har rett til inntak på et av de tre utdanningsprogrammene de søker.  

I Asker øst og Bærum ligger skolene tett, og det er derfor flere skoler som regnes som nærskole for søkere til Vg1 studiespesialisering.

Les mer om inndelingen av nærskoleområder i Viken her.

Hovedregel

 • Alle i hele Viken kan søke den skolen og det utdanningsprogrammet de vil.   
 • Elevene får ekstra poeng for å søke til nærskolen sin.   
 • Nærskolen defineres som den nærmeste skolen som har det tilbudet eleven ønsker å gå på.  
 • Det er elleve utdanningsprogram som inngår i nærskoleordningen. Det betyr at hver elev vil ha flere ulike nærskoler avhengig av hvilket utdanningsprogram elevene vil gå på.        

Unntak og detaljer

 • Utdanningsprogram som det bare er 3-5 av regnes som fylkesdekkende og kan søkes fritt i hele Viken. Det gjelder f.eks IB og Naturbruk.   
 • Gjelder studiespesialisering: Der det er så kort avstand mellom skolene at det er vanskelig å definere en nærskole, (2-3 kilometer), regnes skolene som en del av det samme nærskoleområdet. Dette vil gjelde for eksempel for Bærum, Moss og Lillestrøm.  
 • Nærskoleområdene er satt sammen basert på postnummer, geografi-reisevei og søkerhistorikk.   
 • Unntak: Behov for å skifte miljø, mulighet for å utøve kultur og idrett på et høyt nivå, samt om det er en mer praktisk reisevei til annen skole, er muligheter til å søke unntak fra ordningen.   

Fordeler ved ordningen

 • Eleven skal slippe lang reisevei. 
 • Inntaksordningen skal bidra til sosial utjevning og integrering.  
 • Motvirke unødvendig karakterpress i ungdomsskolen. 
 • Mindre utgifter til skoleskyss 
 • Større forutsigbarhet for søkerne 
 • Felles ordning for hele Viken

Alle skolene med studiespesialisering kan tilby elevene opplæring slik at de kan gå ut med generell- eller spesiell studiekompetanse og være like kvalifisert for videre utdanning i universitet- og høyskolesystemet.  

Svar på søknad om inntak

Inntak til videregående skole skjer i flere runder.

 • Førsteinntaket er klart senest 16. juli
 • Andreinntaket er tilgjengelig cirka to uker etter.
 • Søkere som ikke får skoleplass i de to første inntaksrundene, blir stående på venteliste.
 • Innen 1. september vil alle elever med ungdomsrett ha mottatt et tilbud om skoleplass.

Du får en SMS eller brev i posten når du har fått svar på søknad om skoleplass. Du må huske å takke ja til skoleplassen innen fristen. Dette gjør du i VIGO. 

Skoleinformasjon på vilbli.no

På nettstedet vilbli.no vil du finne nyttig informasjon til deg som søker om skoleplass, inkludert informasjon om:

Til toppen