Offentliggjøring av karakterer og klagebehandling våren 2021

Tiden da standpunktkarakter skal settes nærmer seg med stormskritt. Her finner du årets datoer for offentliggjøring av karakterer samt informasjon om klagefrist og hvordan du går frem dersom du ønsker å klage på en karakter.

VG3 ST/Idrett

Standpunktkarakterer:

  • Offentliggjøres på VIS fredag 11. juni
  • Hurtigklagefrist: mandag 14. juni kl. kl. 9.00
  • Ordinær klagefrist: mandag 21. juni kl. 12.00

VG2 ST/Idrett

Standpunktkarakterer:

  • Offentliggjøres på VIS mandag 21. juni kl. 9.00
  • Klagefrist: torsdag 1. juli kl. 9.00

VG1 ST/Idrett

Standpunktkarakterer:

  • Offentliggjøres på VIS mandag 12. juni kl. 9.00
  • Klagefrist: torsdag 1. juli kl. 9.00

Her finner du informasjon om hvordan du går frem for å klage på standpunktkarakter eller muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen.

Alle typer klager skal sendes til rektor.

Hvis du klager på standpunktkarakter, bør klagen begrunnes. Klagen må være skriftlig, undertegnet, skrevet på PC og datert. Se hjemmeside for klageskjema. Klagen kan sendes på e-post til andersli@viken.no.

Til toppen