Oppdatering fra Little Mango Nursery School

Hver høst gjennomfører alle elever på Dønski et humanitært prosjekt for førskolebarn i byen Madiana i Gambia. På grunn av innsatsen til Dønski-elevene har førskolen nå ferdigstilt muren rundt skolen, og barna har fått lekeapparater. 

Hvert år gjennomføres et humanitært prosjekt på Dønski i samarbeid med organisasjonen Kali Ku. I år skulle elevene skaffe seg jobb for å samle inn minimum 300 kroner. De innsamlede pengene går til førskolen Little Mango Nursery School i Madiana i Gambia. Årets mål var å skaffe nok midler til at muren rundt skolen kunne bli ferdigstilt med maling og murpuss. I tillegg var det et ønske om å gå til innkjøp av lekeapparater til barna. 

Vil du vite mer om solidaritetsprosjektet? Les mer om arbeidet på nettsidene til organisasjonen Kali Ku.

Til toppen