Skolematundersøkelsen gjennomføres i uke 7

Skolematundersøkelsen skal gjennomføres på alle videregående skoler i Viken, i tillegg til skoler i Vestland fylke og Oslo kommune. Målet er at alle skolene i Viken etter hvert skal tilby gratis skolemat til sine elever.

26. november vedtok fylkestinget en ny ordning med skolemat for de videregående skolene i Viken. I den forbindelse gjennomføres spørreundersøkelser om skolemåltidet i samarbeid mellom Viken fylkeskommune og Folkehelseinstituttet. 

Viken fylkeskommune opplyser på sine nettsider om målsetningen om at alle skoler i Viken etter hvert skal tilby gratis skolemat til sine elever. 

Undersøkelsen er en del av arbeidet med å evaluere arbeidet som er gjort hittil og svarene er viktige for å planlegge ordningen for gratis skolemat. Videre kan svarene brukes til forskning om mat og måltider i skolen. Det er frivillig å gjennomføre undersøkelsen, og det er ikke mulig å identifisere enkeltpersoner utfra svarene som avgis.

Se Informasjon til elever og foreldre (PDF, 93 kB).

Til toppen