Streiken er avsluttet ved bruk av tvungen lønnsnemnd

KS og Unio har hatt et møte med arbeids- og sosialministeren, som meddelte at regjeringen avslutter streiken ved bruk av tvungen lønnsnemnd. 

Unio bekrefter at deres medlemmer vil gjenoppta arbeidet så snart som mulig.

Når det gjelder Norsk Lektorlag og deres plassfratredelser, er ikke de omfattet av denne tvungne lønnsnemnden. De er i streik fra tirsdag 8. juni i Drammen og Horten. Ingen ansatte ved Dønski vgs er berørt. Det betyr at alle elever møter på skolen som vanlig fra og med mandag 7. juni. 

Til toppen