Temakvelder for foreldre med ungdom som ikke får til å gå på skole for tiden

Ressursteam for ungdom i Bærum inviterer til temakvelder for foreldre som har ungdom som av ulike grunner ikke får til å gå på skolen. En del ungdom faller ut av skolen - og blir værende hjemme over tid. Tilbudet er rettet mot deg som har ungdom der skolefraværet antas å være av psykososial art. 

Målet med temakveldene er å gi deg som forelder påfyll og hjelp til å håndtere foreldrerollen. Foreldre, bonusforeldre og andre foresatte er velkomne, også skilte foreldre som samarbeider om omsorgen, er velkomne til å møte sammen. Opplegget går over fire ganger, og holdes av ressursteam for ungdom, Helsetjenester for barn og unge. Tilbudet er gratis.

Opplegget strekker seg over 4 temakvelder

  1. Høyt skolefravær: årsaker, når det er grunn til alvorlig bekymring, hjelpetilbud, hvordan ta vare på seg selv i en vanskelig situasjon.
  2. Om motivasjon og endring, hvordan kommunisere med ungdom, hvordan komme videre i fastlåste situasjoner. I tillegg blir det informasjon fra leder av Oppfølgingstjenesten, Pål Gustavsen.
  3. Fortsettelse av temakveld nr. 2. I tillegg blir det informasjon fra leder av Utekontakten, Anja Proskurnicki.
  4. Spill, sosiale medier og nettbruk - med representanter fra Spillhuset.

Etter de fire temakveldene får alle som ønsker det tilbud om 1-2 individuelle konsultasjoner for å drøfte sin situasjon.

Dato og tid

Onsdag 27. oktober kl. 17.30-19.30

Onsdag 3. november kl. 17.30-19.30

Onsdag 10. november kl. 17.30-19.30

Onsdag 17. november kl. 18.00-20.00

Sted

Det er foreløpig usikkert om møtene blir digitalt eller fysisk. Informasjon kommer når tiden nærmer seg.

Påmelding

Påmelding og eventuelle spørsmål sendes til: ressursteamforungdom@baerum.kommune.no

Last ned invitasjon til temakvelder. (PDF, 255 kB)

Til toppen