Rådgivertjenesten

Skolens rådgivere samarbeider om å gi råd ved valg av utdanningsprogram, programområder og fag, drive studie- og yrkesorientering i grupper og individuelt og hjelpe elever som har personlige og sosiale vansker. Rådgiverne har kontorer i gangen inn mot lærerkontorene.

Sosialpedagogisk rådgiving

Skolens rådgivere hjelper elever som har personlige og sosiale vansker. Rådgiverne samarbeider med skolens øvrige personale, foreldre/foresatte, pedagogisk-psykologisk tjeneste og helsesykepleier.

Rådgiverne har taushetsplikt.

Utdannings- og yrkesveiledning

Vi gir deg råd om valg av fag og utdanning på videregående skole og for fremtiden. Gjennom tre år på Dønski ønsker vi å bevisstgjøre og støtte elevene i valg av utdanning og yrke, og utvikle kompetansen til den enkelte til å planlegge sin egen karriere.

Vi gir rettledning og råd ved valg av utdanningsprogram, programområder og fag og formidler studie- og yrkesorientering i grupper og individuelt.

Nyttige lenker for videre studier

Studier i Norge

Studier i utlandet

  • ansa.no har oversikt over og praktisk informasjon om utenlandsstudier

Vg2 i utlandet – utvekslingsår

Andre nyttige sider

  • NAV tilbyr blant annet interessetester og informasjon om arbeidsmarked- og jobbmuligheter
  • STEM utdanning har informasjon om realfag i videregående og høyere utdanning. CV-test