Utlån av lærebøker

Utlån av lærebøker gjennomføres klassevis i biblioteket.

Utlån

Lærebokutlån gjennomføres etter oppsatt plan. For å låne lærebøker må du ta med signert utlånsavtale og fagoversikt. Du får dette fra din kontaktlærer første skoledag. Noen klasser skal låne lærebøker allerede første skoledag. Elevene i disse klassene vil få tilsendt utlånsavtalen i forkant.

  • Alle må skrive fornavn,etternavn, klasse og skoleår i alle bøkene.
  • Ta godt vare på bøkene og bevar dem i låst skap, i sekken eller hjemme når du ikke trenger dem til undervisning.

Innlevering

Mot slutten av skoleåret leveres lærebøkene klassevis etter oppsatte planer. Pass på at du har dine egne bøker, og ta kontakt med biblioteket om du er i tvil om hvilke bøker du har lånt.

Til toppen