Opplæring hjemme ved korona

På grunn av smittesituasjonen er det viktig å holde seg hjemme ved sykdom eller karantene. For at dere elever skal kunne følge med på skolearbeidet og få oppfølging av skolen, gjelder følgende på Dønski:

Dette kan du forvente av skolen

  • Plan for timen/perioden og evt. hjemmearbeid ligger på fagsidene. Dette kan jobbes med fra første fraværsdag hvis du er i stand til å jobbe med skole.
  • Oppfølging og veiledning av faglærer ved fravær over en uke.

Dette forventes av deg som elev

  • Du oppbevarer skolebøker hjemme og tar med deg de bøkene du trenger til skolen hver dag. På denne måten blir det lettere å arbeide med skole hvis du må være hjemme.
  • Du sender melding i Teams til kontaktlærer og faglærere før undervisningen dagene du er hjemme pga sykdom eller karantene. For elever under 18 må foresatte i tillegg sende e-post til kontaktlærer.
  • Hvis du er hjemme, men frisk nok til å jobbe med skolearbeid, går du inn på fagsidene på Teams og jobber med det som faglærer har lagt ut der.
  • Du holder kontaktlærer oppdatert om lengden på fraværet ditt.

Disse retningslinjene bygger på Utdanningsdirektoratets veiledninger.

Til toppen