Skoleruta

Oversikt over ferier og fridager for skoler i tidligere Akershus.

Skoleåret 2020/2021

August:
18. august – Første skoledag

September/oktober:
f.o.m. 28. september til t.o.m. 2. oktober – Høstferie (uke 40)

29. oktober – Humanitær dag for elever

Desember:
Juleferie f.o.m. 23. desember

Januar:
Juleferie t.o.m. 4. januar 

Februar:
f.o.m. 22. t.o.m. 26. februar – Vinterferie (uke 8)

Mars/april:
f.o.m. 29. mars t.o.m. 6. april – Påskeferie

Mai:
13. mai – Kristi himmelfartsdag
14. mai – Fridag for elever
17. mai – Grunnlovsdag
24. mai – 2. pinsedag

Juni:
22. juni – Siste skoledag

Se skolerute for 2021 til 2023 på viken.no

Til toppen