Rektor og skolens ledelse

Rektor

Anders Lindhjem-Godal
Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder

Tlf: 67 80 60 04 / 957 46 876

Epost: andersli@viken.no

Assisterende rektor

Eric Askildsen
Rektors stedfortreder

Tlf: 67 80 60 05 / 488 67 111

Epost: erica@viken.no

Utdanningsledere 

Inger Skottene Møllerløkken

Studiespesialisering

Tlf: 477 58 054

Epost: ingerm@viken.no

 

Ane Weideborg

Idrettsfag

Tlf: 413 21 341

Epost: anew@viken.no

 

Knut Bjørnstad Bergum

Tilrettelagt opplæring (TO)

Tlf: 970 43 034

Epost: knutb@viken.no

Administrasjonsleder

Taran Kjeldsen

Tlf: 67 80 60 01 / 977 23 185

Epost: tarank@viken.no

Til toppen