Rektor og skolens ledelse

Rektor

Anders Lindhjem-Godal
Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder

Telefon: 67 80 60 00

Telefon: 957 46 876

Send e-post til Anders Lindhjem-Godal

Assisterende rektor

Eric Askildsen
Rektors stedfortreder

Telefon: 488 67 111

Send e-post til Eric Askildsen

Utdanningsledere 

Inger Skottene Møllerløkken

Studiespesialisering

Telefon: 477 58 054

Send e-post til Inger Skottene Møllerløkken

 

Ane Weideborg

Idrettsfag

Telefon: 413 21 341

Send e-post til Ane Weideborg

 

Knut Bjørnstad Bergum

Tilrettelagt opplæring (TO)

Telefon: 970 43 034

Send e-post til Knut Bjørnstad Bergum

Administrasjonsleder

Taran Kjeldsen

Telefon: 977 23 185

Send e-post til Taran Kjeldsen