Idrettsfag med programfag toppidrett

Hvis du velger utdanningsprogrammet idrettsfag, får du generell studiekompetanse sammen med en idrettsfaglig utdanning. Idrettsfag med toppidrett er for deg som ønsker å utvikle deg innenfor din egen idrett samtidig som du får noe innføring i andre idretter.

Vi tilbyr

 • Tett samarbeid mellom elev og lærer i toppidrett med tanke læring for prestasjonsutvikling 
 • Tett oppfølging av hver enkelt elev med tanke på skolefaglig- og idrettslig utvikling 
 • Gode treningsfasiliteter (Bærum idrettspark, styrke/spinningrom) 
 • Samarbeid med trener 

Opplæringen

Toppidrett handler om systematisk og målrettet trening som skal bidra til å øke elevenes bevissthet rundt egen utvikling. Elevene skal få mulighet til å lære om, forstå og utvikle forhold som har betydning for en konkurranseutøver. Dette innebærer at elevene skal tilegne seg ferdigheter, kunnskaper og holdninger som påvirker evnen til å tenke langsiktig, bevare motivasjonen og mestre idrettshverdagen over tid.

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Faget toppidrett skal bidra til at elevene får innsikt i vitenskapelig tenkning, at de tar ansvar for egen læring, og at de utvikler toleranse for andres syn og verdier. Toppidrett skal også oppmuntre elevene til å være undrende, nytenkende og søkende når de utforsker idretten og ulike måter å trene på, slik at de opprettholder idrettsgleden. Faget skal inspirere og utfordre elevene til å utvikle egenskaper som tålmodighet, positiv innstilling og endringsvilje som er egenskaper som verdsettes i arbeidslivet. 

 • Kombinerer idrett og videregående utdanning 
 • Gir generell studiekompetanse 
 • Stort utvalg av idretter 
 • Fordypning i egen idrett 
 • 2 friluftslivsekskursjoner per skoleår (høst og vinter) 
 • Gode treningslokaliteter i nærmiljøet (Bærum idrettspark, Dønski) 

Utdanningsprogrammet har et bredt innslag av teoretiske fag (fellesfag). Kombinasjonen av fellesfag og idrettsfaglig fordypning gir grunnlag for en lang rekke studier ved høgskole og universitet.

På idrettsfag med programfag toppidrett velger du spesialisering i enten fotball, håndball, langrenn og skiskyting eller svømming. Vi tilrettelegger også for at du kan ha en annen toppidrett. Les mer om de ulike retningene på toppidrett: 

Slik søker du idrettsfag med programfag toppidrett 

 • Søknadsfrist er innen 1.mars på VIGO 
 • Der søker du Dønski idrettsfag – toppidrett 
 • Deretter sender du søknadsskjema til fagkoordinator på din idrett. SØKNAD DØNSKI TOPPIDRETT 2021 (DOCX, 45 kB) Dersom du driver en annen idrett enn våre retninger sende du skjemaet ditt til: anew@viken.no
Til toppen