Idrettsfag med toppidrett alpint

Dønski Alpint er et toppidrettstilbud for deg som ønsker å satse på alpint og samtidig få studiekompetanse og få mulighet til å studere på høyere utdanning. 

Vi følger kvalitetskrav som NIF og Olympiatoppen anser som nødvendig for å sikre dagens og fremtidens toppidrettsutøvere muligheten til å kombinere sin idrett med utdanning. Vi har lang erfaring i å utvikle toppalpinister og kan vise til gode resultater gjennom mange år. Hos oss får du en skolehverdag som er skreddersydd for at du skal kunne utvikle deg som utøver samtidig som du får studiekompetanse.

Vi tilbyr

 • Individuell tilrettelegging skole/ski
 • Tett oppfølging fra faglærere
 • Høyt kvalifiserte trenere
 • Utøvere på høyt internasjonalt nivå
 • Tett kontakt med Olympiatoppen og Norges idrettshøgskole
 • Søker til en hver tid etter gode treningsforhold i innland – utland

Opplæringen

 • All opplæring skjer når elevene er på skolen
 • Elevene får oppfylt årstimetallet ved å undervisningen periodiseres blant annet i form av lengre skoledager enn andre elever

Inntakskriterier

 • Via inntakskontoret i Viken med frist 1. mars
 • Karakterer
 • Ferdighet

Klubbtilhørighet

 • Det er ingen krav til klubbtilhørighet
 • Eleven kan velge å ikke inngå avtale med Dønski Toppidrett A/S. Eleven vil da få opplæring på skolen etter samme plan som elever som er tilknyttet Dønski Toppidrett A/S.
 • Elever som ikke er tilknyttet Dønski Toppidrett, må legge trening og samlinger til tidspunkter det ikke foregår undervisning på skolen.

Slik søker du idrettsfag med toppidrett alpint

 • Søknadsfrist til Dønski Alpin innen 1 januar (kort cv og karakterutskrift) til eivindo@viken.no (karakterer fra 9. klasse)
 • Søknad til Dønski videregående skole på ordinær måte innen via vigo.no 
 • Utdanningsprogram Idrettsfag med alpin må stå som førsteønske.
 • Opptak hos Dønski Alpin medio januar (og man kan deretter kun trekke seg hvis man ikke får skoleplass)

Følg oss på Instagram: @donski_alpin

Til toppen