Tilrettelagt opplæring

På Dønski skal alle lykkes sier skolens visjon. Det passer godt inn i avdelingens målsetting for elevgruppen på tilrettelagt opplæring (TO). Elevene får en allsidig og praktisk opplæring som gjør dem i stand til å bli deltakere i egne liv. De blir møtt av kompetente, trygge voksne som gir faglige utfordringer, støtte og omsorg i skolehverdagen. Mestring og utvikling er viktig i prosessen frem til aktive samfunnsborgere.

 

Hos oss på tilrettelagt avdeling møtes elevene der de er, ved at vi ser mulighetene hos hver og en av dem. Vi gir et meningsfylt og innholdsrikt opplæringstilbud der faglig og sosial utvikling forbereder og kvalifiserer til ordinært eller tilrettelagt arbeid/aktivitet. Etter avsluttet skolegang hos oss skal elevene stå best mulig rustet til en selvstendig livssituasjon med hensyn til sosial kompetanse, egen bosituasjon, arbeid og fritid.

Individuelt tilpasset opplæring

Alle elever med rett til spesialundervisning får utarbeidet en individuell opplæringsplan (IOP) med bakgrunn i sakkyndig vurdering, kartlegging og annen relevant informasjon (Opplæringsloven §5-3).

Vi tilpasser opplæringen til den enkelte elev, ikke bare for fagstoff, men også alderstrinn og utviklingsnivå. Elevenes behov og forutsetninger er avgjørende for hvordan opplæringen blir organisert. Undervisningen kan foregå i stor eller liten gruppe og 1:1.

Slik søker du

Du søker skoleplass på vigo.no, velg retningen "Studiespesialisering"

«Jeg liker friluftsliv for da kan jeg pushe grenser og føle seier, best av alt er å gjøre det sammen med vennene mine på TO» - Julie 17 år.

«Jeg elsker engelskfaget når vi har musikk med Gjermund, da ler vi ofte, jeg elsker å le» - Sarah 21 år.

«Jeg liker å hospitere i Mariannes naturfagtimer, da får jeg skikkelige utfordringer» - Magnus 19 år.

 

Ring oss for nærmere opplysninger og kom gjerne på besøk. Velkommen!

Følg oss på Instagram: @donskitofriluftsliv