Drammen videregående skole

  • Vellykket preste- og imamgrilling
    Som et samarbeid mellom Forandringshuset Drammen, Drammen og omegn tros- og livssynsforum, Kirkelig dialogsenter og Drammen videregående skole arrangerte vi for første gang en religionsdialog, også kjent som "grill en prest/imam."

Aktuelt

Til toppen