Det gjennomføres massetesting av elever og ansatte på skolen i neste uke!

Nasjonale myndigheter har anbefalt at elever og ansatte ved skoler testes jevnlig i kommuner med høyt smittetrykk. Dette er ett tiltak for å oppdage smitteutbrudd i skoler på ett tidlig tidspunkt og på den måten avverge større utbrudd som medfører mange smittede og behov for stenging av skoler.

Dette innføres nå gradvis i Drammen kommune fra uke 15. Testen vil bli gjennomført en gang i uken i skoletiden. I starten vil den bli gjennomført av personell fra teststasjonen. Etter hvert er målsetting at elevene selv skal kunne ta testen under observasjon av personalet fra teststasjonen eller fra skolen. Det vil bli brukt en såkalt antigen hurtigtest som gir svar i løpet av 15-20 minutter. Testpinnen skal bare inn i fremre del av nesen, slik at det er mindre ubehag med denne enn det er ved en ordinær test. Denne testen er ikke like følsom som testen som brukes ved ordinær testing på teststasjonen men den kan likevel være ett viktig bidrag for å avdekke smitte når det er mye ukjent sirkulerende smitte i samfunnet.

 

Mens testene analyseres og leses av vil elevene sendes ut av klasserommet/testrommet. Dersom ingen av testene er positive fortsetter undervisningen som normalt. Dersom det er utslag på en test varsles pårørende til alle elevene i klassen og klassen sendes hjem i karantene. Eleven(e) som har fått positiv test må ta en vanlig koronatest for å få bekreftet testen som er tatt. Dette vil foresatt til eleven bli informert nærmere om av kommunens smittesporingsteam.

 

For at dette skal bli ett effektivt tiltak for å begrense smittespredning i skolene våre er vi avhengig av at alle deltar – det er likevel slik at testing er frivillig og dersom du ikke ønsker at ditt barn skal delta i dette må du/dere gi beskjed om dette til skolen.

 

Med vennlig hilsen

Einar Sagberg

Smittevernoverlege

Drammen Kommune

Til toppen