Drammen vgs er universitetsskole

Onsdag 16.03 ble avtalen mellom Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Drammen videregående skole undertegnet. Vi er nå en universitetsskole!

Signeringen av avtalen ble fulgt av hilsninger fra Heidi Westbye Nyhus, fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune, Petter Aasen, rektor på USN, Monica Myrvold Berg, ordfører i Drammen kommune, og vår rektor Kristine Novak.  

Heidi Westbye Nyhus la vekt på utdanningens betydning for å realisere drømmer og utjevne forskjeller. «Master er like viktig som mester» sa hun og framhevet med det samfunnets behov for å utdanne borgere med ulik kompetanse. Petter Aasen framhevet også behovet for å utdanne kloke og kunnskapsrike borgere, og at et samarbeid mellom USN og videregående skole vil styrke det og gjøre studentene mer studieforberedt. Kristine Novak sa at «det hittil har vært oppsiktsvekkende lite oppmerksomhet rundt overgangen fra vgs til høyere utdanning». Hun skisserte også aktuelle områder for videre samarbeid. Som praksisskole for mange lærerstudenter har vi allerede et utstrakt samarbeid om lærerutdanning. Nå ser vi for oss at vi kan utvikle mer sammenhengende utdanningsløp der elever for eksempel kan forsere fag på USN. Monica Myhrvold Berg framhevet den tette kontakten det har vært mellom Drammen kommune og skolen.  I høst deltok elever med stor suksess aktivt i forskjellige sider av avviklingen av høstens valg.

Nå ser både USN og Drammen vgs framover. Vi gleder oss til å forme nye konkrete samarbeidsprosjekter som kan fremme elevenes læring, gjøre dem mer studieforberedt og dermed bidra til å rekruttere kompetente studenter til utdanninger Norge trenger.

Drammen videregående skole og Universitetet i Sørøst-Norge inngår universitetsskoleavtale - Viken fylkeskommune

  Signeringsseremoni - Klikk for stort bildeSigneringsseremoni Drammen vgs, sme  

Til toppen