Elevene skal teste seg hjemme to ganger i uka

Alle elevene har i dag fått med seg hjem to selvtester som skal tas torsdag kveld og søndag kveld.

Siden 25.8. er vi informert om at 11 elever har testet positivt. Det er elever fra 1KDA, 1STJ, 2IDA, 2IDB, 3STA, 3STE, 3STI, 3STJ, 3STK.

Gjeldende praksis nå er at elever som er nærkontakter kan velge å gjennomføre vårt opplegg med hjemmetesting i stedet for karantene. Men da er det selvsagt ikke frivillig.  Hvis man ikke kan eller ønsker testeordningen, må man i 10 dagers karantene med mulighet for å teste seg ut dag 7.

Her er link til instruksjonsvideo:  https://www.sio.no/selvtest

Til toppen