Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. 

Elevundersøkelsen Pixabay  

Vi gjennomfører undersøkelsen i uke 46 – 47. Det er frivillig å delta på undersøkelsen. Men jo flere som svarer, jo mer kan vi stole på resultatene, og dermed få et godt grunnlag for å utvikle skolen. Vi oppfordrer derfor alle elever til å svare.

Til toppen