Endret arrangement foreldrekonferanser onsdag 8/12-21

Regjeringen har innført regionale tiltak i Drammen kommune. Det innebærer blant annet antallsbegrensninger på offentlige arrangementer og krav om kohorter på 200 personer. Disse kohortene skal holdes helt atskilt fra hverandre. Det er ikke mulig å få til med den organiseringen vi har på våre foreldrekonferanser. Etter råd fra kommuneoverlegen avlyser vi derfor foreldrekonferansene onsdag 8. desember. Lærerne vil imidlertid være tilgjengelige for henvendelser i den tida som er satt av til konferansene.  

Det betyr at foreldre kan sende e-post til lærere som de ønsker å snakke med mellom kl. 16.30- 20.00 onsdag kveld. Lærerne vil da ta kontakt.

Dere skriver kort:

  • hvilken elev det gjelder
  • hva henvendelsen dreier seg om
  • eget telefonnummer

Lærernes e-postadresse finner dere på hjemmesiden under fanen Kontakt oss

Hvis noen har spørsmål til dette kan de ta kontakt med:

  • Knut Ellingsgard, tlf 32 26 28 58, mail: knutel@viken.no og Trond Kårbø, tlf 32 26 28 59, mail: trondk@viken.no mellom kl. 17-19.  Det gjelder spørsmål om fagvalg.
     
  • Margrethe Stenseng,  tlf 32 26 28 56, mail: margrethes@viken.no mellom kl. 17-18. Det gjelder spørsmål om utveksling i vg2. 

Vi er glade for at vi får til dette, når smittesituasjonen ikke tillater at vi møtes fysisk. Samarbeid med foreldrene er verdifullt uansett form.

***********************

Opprinnelig tekst:

Invitasjon til konferansekveld for foresatte og elever onsdag 8. desember 2021 kl 1630 - kl 20.00

Onsdag 8. desember 2021 kl. 16.30 – kl. 20.00 har vi gleden av å invitere foresatte for alle våre tilbud på vg1 og vg2 til konferanser med kontaktlærer og faglærere på Drammen vgs.     

Ta gjerne med ungdommen deres også.  
Vi legger opp til samtaler rundt den enkelte elevs læring og trivsel generelt og i enkeltfag spesielt.

Foreldre til myndige elever kan bare møte etter elevens ønske og må ha med fullmakt dersom eleven ikke er med. 

Lærerne sitter samlet i flerbrukssalen og kantineområdet rett innenfor hovedinngangen. Dere avtaler ikke tid på forhånd, men plasseringen gjør at det er greit å se hvem som er ledig.  Dermed håper vi dere får snakket med alle lærere dere ønsker.  

Rådgivere, dysleksiteamet og skoleledere vil også være til stede.  

Parallelt med samtalene vil vi arrangere to runder med informasjon om fagvalg til Vg2. Det gjelder bare for elever på studiespesialisering. For dem er det viktig å planlegge et helhetlig fagvalg for Vg2 og Vg3. Møtene er satt opp kl. 17.00 og 18.00 på rom G101-102 i 1. etasje. Det er den samme informasjonen som gis på begge møtene. Dere kan derfor velge det tidspunktet som passer dere best.  

 Det blir informert om det å være utvekslingselev på Vg2 kl. 19.00 Dette møtet er også på rom G101-102 i 1. etasje.  

Vi ser på disse samtalene som en viktig arena for samarbeid og ser fram til å møte dere!  

 

Til toppen