Flerspråklig foresattmøte 6. september 2023

Har du et annet morsmål enn norsk? Vi arrangerer foresattmøte med språkverter på mange ulike språk.

Onsdag 6. september 18:00 arrangerer vi flerspråklig foresattmøte. Målgruppen er foreldre på vg1, men andre trinn kan også delta, da mye av informasjonen er nyttig for elever på alle trinn. Innholdet på dette møtet vil være det samme som på det ordinære foreldremøte.

Oversettelse av presentasjonen (PDF, 4 MB) på ulike språk:

 

Elever fra skolen jobber som språkverter, og har oversatt presentasjoner, og vil tolke og forklare på disse språkene: polsk, litauisk, arabisk, tyrkisk, somali, spansk, tjetjensk, filipinsk/tagalog, russisk, kinesisk, kroatisk/bosnisk/serbisk, persisk/farsi/dari.

Innholdet på det flerspråklige foresattmøte vil være likt som det ordinære foresattmøte, men er tilpasset foreldre med annet morsmål enn norsk. Denne dagen vil ikke Ombudet for barn og unge i Viken ha en presentasjon, og man treffer ikke kontaktlæreren, slik som på foreldremøte dagen etter.