Avslutningen av skoleåret

To forhold preger avslutningen av skoleåret også i år. Det ene er avlysningen av eksamen og det at vi dermed har endret heldagsprøveplanen. Det andre er at det skal være ombyggingsarbeider i sommer.

Ombygging

Klasserommene i C-fløya skal utvides slik at de kan ta 30 elever. Det er et omfattende arbeid. Vi prioriterer at alt skal være ferdig til skolestart i august, men det betyr at arbeidene må begynne i juni.

Skolebygningen vil derfor være stengt fra uke 22, altså 30.05.

Uke 22 har vi bare Idrettsbygget tilgjengelig. Da blir det heldigital undervisning.

Uke 23 og 24 disponerer vi Idrettsbygget og Strømsø. I uke 23 vil det være undervisning på Strømsø for noen klasser, f eks ett trinn per dag. I uke 24 har vi noen annerledesdager der vi har annen aktivitet enn vanlig undervisning. Vi vil seinere utarbeide en mer detaljert plan for hva som skal skje. 

Avslutninger for  vg3 og Salg, service og reiseliv vg2

Det er veldig hyggelig å gjøre ekstra stas på våre avgangselever med høytidelige avslutningsseremonier.

Det blir avslutning for vg2 klassene på Salg, service og reiseliv tirsdag 14. juni kl 18 og for alle vg3 klassene torsdag 16. juni kl 18.
Alle kan i utgangspunktet ha med seg to gjester.

Det kommer mer informasjon om program senere. Det viktigste nå er å holde av tidspunktet.

Til toppen