Oppdatert korona-informasjon uke 21

Skolen er fortsatt på gult nivå. Den siste uka er tre elever bekreftet smittet. Det er en elev på hvert trinn. 1STD og 2IDB er definert som nærkontakter og er i karantene denne uka. Disse elevene har digital opplæring. Media skriver at det er mistanke om flere russ som er smittet, men vi har ikke fått bekreftet smitte blant våre vg3 elever de siste dagene.

Minner om noen viktige tiltak for å unngå å smitte andre:

 • vær hjemme hvis du har symptomer!
 • test deg og bruk muligheten for hurtigtesting som vi har på skolen også denne uka!
 • Følg rådene fra kommuneoverlegen og russeledelsen i russetida!

Pass på hverandre! ❤️

Uke 19

Skolen er på gult nivå fra mandag 10.05. Det vil si at alle elever på skolen og følger timeplanen. Det er flott at vi kan åpne mer nå. Samtidig er vi alle ansvarlige for å holde de reglene som gjelder. Vi vil gjerne unngå at smitten øker igjen slik at vi kan fortsette å være på skolen.

Skolens tiltak:

 • Kafe Påfyll er åpen for salg.
 • Det er kun ett trinn av gangen som har adgang til å benytte kantineområdet. Vi følger dette mønsteret hver uke: VG1 mandag og torsdag, VG2 onsdag og fredag, VG3 tirsdag.
 • Bibliotekets åpne del kan brukes. Det vil være et begrenset antall plasser ved hvert bord, og grupperommene er stengt. Bibliotekets stille del er reservert til pandemiakademiet.
 • Vi har egen vakt til å påse at alle holder nødvendig avstand i fellesområdene.
 • Munnbind: Samme ordning som på rødt nivå.

Her er hovedpunktene som gjelder krav til avstand og reduksjon av kontakt. Dette har vi alle ansvar for!

 • Unngå håndhilsning, klemming og annen fysisk kontakt
 • Hele klasser og andre faste grupper kan ha undervisning sammen.
 • Elever skal ha fast plass i klasserommet og/eller faste samarbeidspartnere
 • Unngå større samlinger.
 • Hold en meters avstand utenfor klasserommet.
 • Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toalettene.
 • Alle elever og ansatte tar eget ansvar for å holde avstand til andre på skolen.

 

Uke 18

Tiltaksnivået framover.

Kommuneoverlegen har i dag bestemt at det blir rødt nivå også i uke 18 og gult nivå fra uke 19.

Det er basert på smittesituasjonen og den videre smitteutviklingen i Drammen.

Gult nivå betyr at alle trinn og klasser er på skolen hver dag. Det er veldig fint at smittesituasjonen i Drammen nå er slik at vi snart kan møtes på skolen hver dag! Dere får mer informasjon i neste om hvilke konkrete tiltak vi har på gult nivå for å sikre godt smittevern.

Oversikt modell studieforberedende:

Rød modell Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag
Uke 14 Påske Påske Vg1 Vg2 Vg3
Uke 15 Vg1 Vg2 Vg2 Vg3 Vg1
Uke 16 Vg2 Vg3 Vg3 Vg1 Vg2
Uke 17 Vg3 Vg1 Vg1 Vg2 Vg3
Uke 18 Vg1 Vg2 Alle halvdags Vg3 Vg1

 

 

 

 

 

Oversikt modell Sesam:

Uke 14-18 Vg2+1SRB Vg1+2SSB Vg1 Vg1 Vg2

 

 

Massetesting

Når det gjelder massetestingen, så blir det ikke gjennomført kommende uke. Det henger bl a sammen med at det er halvdagsprøver og enda vanskeligere å få til at alle klassene får testet seg.

Smittesituasjonen

Siden siste oppdatering, er det bekreftet en smittet elev i vg3 og det er fem elever som er nærkontakter og i karantene. Ingen positive resultater på massetestingen til nå.

Ønsker dere alle en fin dag videre!

 

Uke 16 og 17

Kommuneoverlegen har i dag bestemt at det blir rødt tiltaksnivå for videregående skoler også i uke 16 og 17.

Det er en gledelig nedgang i antall smittede i Drammen og antall smittede i ungdomsgruppa er nå på samme nivå som den voksne befolkningen. Mye tyder på at dere har oppført dere veldig ordentlig i påskeferien! Vi heier på dere!

Oversikt modell studieforberedende:

Rød modell Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag
           
           
Uke 16 Vg2 Vg3 Vg3 Vg1 Vg2
Uke 17 Vg3 Vg1 Vg1 Vg2 Vg3

 

 

 

 

 

Oversikt modell Sesam:

Uke 14-17 Vg2+1SRB Vg1+2SSB Vg1 Vg1 Vg2

 

Siden forrige uke er det ikke meldt om smittede elever hos oss. Etter tre dager med massetesting her på skolen , er det heller ikke påvist noen positive tester så langt.

Vi fortsetter med massetesting/screening av alle elevene også i neste uke. Det kommer en plan for dette før neste uke. Massetestingen øker selvsagt muligheten for å avdekke smitte selv om man ikke har symptomer og det øker ikke minst muligheten for videre smittespredning. Det er både vi på skolen og samfunnet tjent med. 

Ønsker dere en fortsatt fin dag!

 

UKE 15

Vi har avklart med kommuneoverlegen at det blir rødt tiltaksnivå i uke 15. Hans vurdering at at smittebildet og vår organisering på rødt nivå gjør det forsvarlig å ha opplæring på skolen igjen.

Jeg tror mange setter pris på at vi får mulighet til fysisk undervisning igjen. Så vet vi alle at dette er med forbehold om at smittebildet ikke endrer seg drastisk. Men vi krysser fingrene for at det skal gå bra.

Etter møte i dag der også ledelsen i elevrådet deltok, er vi enige om disse smittevern-tiltakene som vil gjelde inntil videre. Disse kommer i tillegg til tiltakene som gjelder opplæringen, jf informasjon i går. Til sammen håper vi dette vil bidra til at alle opplever det tilstrekkelig trygt å være på skolen.

Kantina:

 • Kafe Påfyll er åpen for salg, smittevern og kontroll sikres
 • Elevene spiser på plassen de satt før midttimen, dvs 2. økt, evt. utendørs.

Økt bemanning i fellesarealene:

 • Det er innleid ekstra vakter fra Securitas som vil passe på at alle holder avstand og respekterer smittevernreglene i fellesområdene på hovedskolen og idrettsbygget.

Munnbind:

I henhold til veilederen er det ikke anbefalt å bruke munnbind i undervisningssituasjoner, verken for elever eller ansatte. I særlige tilfeller kan munnbind brukes etter avtale. Munnbind kan brukes utenfor klasserommet og i fellesarealer, der det kan oppstå trengsel. Munnbind erstatter ikke avstandskravet der dette er mulig å opprettholde.

Skolen holder munnbind for elever og ansatte. Det er også tenkt til bruk på kollektivtransport.

Følgende opplegg er planlagt:

ELEVER

 • Alle elever får utdelt pakke med munnbind av lærer i første fellesfagøkt, første dag på skolen hver uke.

På rødt nivå: 5 stk. På gult nivå: 10 stk.

 • Instruksjon om hvordan munnbind skal tas på/av gjennomgås av lærer.
 • Munnbind kastes i restavfallet, i de vanlige fraksjonene (inntil videre).

Massetesting:

Jevnlig testing på skolene er en tydelig bestilling fra regjeringen og Drammen kommune har blinket ut oss og Galterud skole til å pilotere massetesting av elevene. Det er også tenkt å kople på ansatte etter hvert. Vi har i dag stått på sammen med en driftig teamleder i kommunen for å få lagt en plan for testing av alle elevene i kommende uke. Vi starter med de fleste vg1 klassene fra 2. økt mandag. Alle vg2 klassene får mulighet til testing tirsdag og onsdag og vg3 torsdag. Dere finner mer informasjon om prosedyren på Teams. Selv om det er frivillig å teste seg, så håper jeg alle benytter denne gode muligheten til å hindre smittespredning!

Det vil bli brukt en såkalt antigen hurtigtest som gir svar i løpet av 15-20 minutter. Testpinnen skal bare inn i fremre del av nesen, slik at det er mindre ubehag med denne enn det er ved en ordinær test

Det passer å avslutte med å sitere kommuneoverlegen: " Hvis det lar seg gjøre å få i gang testing på skolen, vil dette være enda et argument for å holde skolen åpen, så det ser i grunn lovende ut for neste uke."

Organisering av uke 15

Vi har avklart med kommuneoverlegen i dag at det blir rødt tiltaksnivå i uke 15. Hans vurdering at at smittebildet og vår organisering på rødt nivå gjør det forsvarlig å ha opplæring på skolen igjen.

Jeg tror mange setter pris på at vi får mulighet til fysisk undervisning igjen. Så vet vi alle at dette er med forbehold om at smittebildet ikke endrer seg drastisk. Men vi krysser fingrene for at det skal gå bra👍

Minner om vår organisering på rødt nivå:

 • ett trinn på skolen hver dag (se plan under)
 • deling av alle klasser og grupper
 • elevene har faste plasser i klasserommet og faste samarbeidspartnere/grupper
 • plassene bør være orientert samme vei slik at man ikke sitter ansikt til ansikt
 • lærer registrer hvem som sitter hvor (klassekart)
 • det tilstrebes å ha en meter avstand i alle aktiviteter i KRØ og idrettsfagene
 • I tillegg vil vi øke bemanningen for at smittevern og avstand kan etterleves på en bedre måte. Vi har inngått avtale med Securitas om vakter i skoletida og vurderer også andre ordninger.
 • Kafe Påfyll vil være åpen, men vi fortsetter med ett trinn i kantina hver dag (nærmere plan kommer)

Oversikt modell studieforberedende (stud spes, KDA, idrett) på rødt nivå:

Rød modell Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag
           
Uke 15 Vg1 Vg2 Vg2 Vg3 Vg1
Uke 16 Vg2 Vg3 Vg3 Vg1 Vg2
Uke 17 Vg3 Vg1 Vg1 Vg2 Vg3

 

 

 

 


Oversikt modell Sesam:

Uke 14-17 Vg2+1SRB Vg1+2SSB Vg1 Vg1 Vg2

 

 

Kommuneoverlegen bekrefter at det er smittede elever på alle trinn, men uten smitteførende dager på skolen.

 

Mandag 5.4.2021

Kommuneoverlegen har i dialog med skolen bestemt at Drammen vgs skal ha heldigital opplæring i uke 14. Det gjelder også Fjell skole og Galterud skole.

Her er kommuneoverlegens uttalelse:
"Alle tre skolene var stengt de siste dagene før påskeferien. Årsaken til at videre stenging har vært vurdert for Fjell skole og Galterud skole er behovet for å stanse den lokale smittespredningen. For Drammen videregående skoles del har det vært nødvendig å stanse smittespredningen blant ungdommene, og denne aldersgruppen utgjør fortsatt en uforholdsmessig stor andel av de smittede.
I løpet av uke 13, som altså var påskeuken, har smittetallene for Drammen kommune blitt omtrent halvert. I uke 12 registrerte Drammen kommune 352 nye smittetilfeller. I uke 13 har tallet sunket til 180. I kommunedelen Danvik/Austad/Fjell har de tilsvarende tallene falt fra 121 til 46, altså mer enn en halvering. Det er imidlertid svært usikkert hvor mye av dette som skyldes reelt reduserte smittetall og hvor mye som skyldes redusert testing. Testingen i kommunen er tilnærmet halvert i påsken.
- Drammen kommune har et generelt smitteutbrudd, som det fortsatt må jobbes for å slå ned. Utviklingen ser ut til å gå riktig vei, men smittetallene er fortsatt så høye at de i seg selv fordrer tiltak. For å beskytte barn og unge, og øvrige innbyggere på Fjell, er det viktig å stoppe arenaer hvor smittespredning kan skje. Det ses helt nødvendig å hindre smittespredningen som skjer på skolene på Fjell, sier kommuneoverlege John David Johannessen.(...)
Blant de videregående skolene har Drammen videregående hatt en stor smitteutfordring. Dette er en stor skole som samler elever fra hele kommunen, og i mars har rundt 2,5 prosent av elevene vært smittet. Aldersgruppen som går på videregående skole, har vært sentral i smittebølgen i denne perioden, og i uke 13 er det fortsatt denne aldersgruppen som dominerer oversikten over nye smittetilfeller.
For å stoppe den pågående smittespredningen i kommunen, vurderes det nødvendig å stoppe denne møteplassen. Erfaringene fra flere tidligere ferieperioder er at det kommer en smitteøkning i denne aldersgruppen de første to ukene etterpå. 
Det er behov for å kontrollere smittespredningen, og da må vi gjøre det som er mulig for å unngå en større spredning av smitten på Drammen videregående skole, sier Johannessen."

 

Det er planlagt tiltak på rødt nivå i uke 15. 

Vi setter pris på at kommuneoverlegen følger situasjonen for vår skole tett og bruker kraftfulle tiltak for å hindre smittespredning, sier rektor Kristine Novak.

 

Mandag 29.03.2021

Det blir rødt nivå etter påske og vi beholder vår organisering med ett trinn på skolen hver dag, deling av alle klasser og grupper og faste plasser i klasserommet. Dette møter anbefalingene i den reviderte veilederen på en god måte, jf:

 • På rødt nivå bør antall kontakter (i løpet av en uke) halveres i forhold til gult nivå.
 • Elevene deles i mindre grupper, eksempelvis halve klasser. Gruppene må være små nok til at man kan holde avstand i klasserommet.
 • Elever har fast plass i klasserommet og/eller faste samarbeidspartnere/grupper.
 • Plassene bør være orientert samme vei slik at man ikke sitter ansikt til ansikt.
 • Registrer hvem som sitter hvor (klassekart).
 • Vurder behov for delvis digital undervisning.
 • Vurder ulik oppmøtetid, oppmøte alternerende dager, og/eller bruk av alternative lokaler.

I tillegg vil vi øke bemanningen for at smittevern og avstand kan etterleves på en bedre måte. Vi har inngått avtale med Securitas om vakter i skoletida og vurderer også andre ordninger. 

Her ser dere organiseringen for de studieforberedende tilbudene (stud spes, KDA og idrett).

Plan for sesam kommer senest tirsdag 6.4.

Rød modell Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag
Uke 14 Påske Påske Vg1 Vg2 Vg3
Uke 15 Vg1 Vg2 Vg2 Vg3 Vg1

 

 

 

 

Torsdag 18.03 kl 19.00

Kommuneoverlegen anbefaler at vi fortsetter digital opplæring i neste uke. Jeg tror mange av dere er enige i den vurderingen. Etter påske er det rødt nivå den første uka.

For studieforberedende (stud spes, KDA, idrett) blir organiseringen slik i uke 14 .

Plan for sesam kommer i starten av neste uke.

Rød modell Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag
Uke 14 Påske Påske Vg1 Vg2 Vg3

 

 

 

Siden vinterferien er 19 elever bekreftet smittet. Det berører disse klassene: 1STE (1), 1STF (1), 1STJ (4), 2STA (1), 2STJ (1), 2STK (1), 3STA (1), 3STC (3), 3STG (2), 3STH (3), 3STJ (1). Sju lærere er smittet.

Vi ønsker dem god bedring og håper de blir fort friske!❤️

 

 

Mandag 15.03

Nå som smittetallene øker, informerer vi dere jevnlig om smittebildet på skolen. Etter vinterferien er totalt 14 elever smittet. Siden fredag ettermiddag har vi fått melding om fem smittede elever og to lærere. Vi har identifisert nærkontaktene og informert disse om karantene på vegne av kommuneoverlegen.

Ta vare på dere selv!❤️

 

Lørdag 13.03 kl 15:30

Heldigital opplæring for alle trinn i uke 11.

Kommuneoverlegen følger som vi vet situasjonen nøye. Siden i går ettermiddag har vi bekreftet tre smittede elever. De er fordelt på alle trinn og selv om det ikke er indikasjoner på at smitten kan spores til skolen, så kan det heller ikke utelukkes. på grunn av smitteøkningen er beredskapen i Drammen generelt høy. Det er viktig å ha mest mulig treffsikre tiltak for å bryte mulige smitteveier.

I dialog med oss har derfor kommuneoverlegen nå bestemt at det blir heldigital opplæring for alle trinn hos oss i uke 11.

Det er også viktig å presisere at skolen ikke er stengt. Dere kan hente bøker, pc og annet utstyr på skolen mandag. 

 

Fredag 12.03 kl 22:00

Vi har i kveld hatt møte med kommuneoverlegene i Drammen og Lier. Det er bestemt at de videregående skolene har rødt tiltaksnivå i de kommende to ukene.

Ved rødt nivå gjenopptar vi rullering der elevene møter på skolen trinnvis, se tabell nedenfor.

Oversikt modell studieforberedende (stud spes, KDA, Idrett):

Rød modell Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag
Uke 11 Vg1 Vg2 Vg2 Vg3 Vg1
Uke 12 Vg2 Vg3 Vg3 Vg1 Vg2
Påske Påskeferie        

 

 

 

 

Sesam

SESAM Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Uke 11 Vg2+ 1SRB Vg1 Vg1 Vg1 Vg2
Uke 12 Vg2+ 1SRB Vg1 Vg1 Vg1 Vg2
Påske          

 

 

 

 

God helg til dere alle og pass på hverandre!❤️

 

 

Torsdag 11.3. kl 11.30

Vi har pr i dag 9 bekrefta smittede elever, hvorav to med nærkontakter på skolen. Vi har i formiddag vært i kontakt med smittevernoverlegen i Drammen. Hans budskap er:

- de har god oversikt over smittekildene og smitteveiene til ungdommer i Drammen. Det spores tilbake til konkrete sosiale arrangementer i vinterferien.

- det er ingen indikasjon på at smitte har spredd seg på skolen eller har startet på skolen og Kommuneoverlegen ser derfor ikke grunnlag for å endre tiltaksnivå for oss nå. Vi er fortsatt på gult nivå.

Jeg vil dere skal vite at kommuneoverlegen har smittebildet under kontinuerlig overvåking og forbereder oss på mulig rask ending av tiltaksnivå. Det mest sannsynlige vil da bli heldigital opplæring, i hvert fall i en kort periode. Dette er en del av den nasjonale smittesporings-strategien TISK (testing, isolering, smittesporing, karantene).

Jeg vet at det er flere elever og ansatte som er urolige og frykter at de blir smittet på skolen.

Men vi må forholde oss til at det er smittesituasjonen som avgjør tiltaksnivå, at den vurderes kontinuerlig og at det blir raske tiltak hvis situasjonen krever det. Jeg håper det også gir dere trygghet å vite at jeg er i jevnlig dialog med kommuneoverlegen.

 

Onsdag 10. mars kl 19.00

Skolen er fortsatt på gult nivå og det betyr at alle elevene har opplæring på skolen hver dag. Sju elever er bekreftet smittet etter vinterferien. Bare en av dem har vært på skolen i smitteførende dager.  Nærkontaktene er varslet av skolen.

Drammen kommune  har hatt tilbud til elevene om testing på skolen. Ca 200 elever har tatt testen i løpet av mandag og onsdag. Det er veldig bra og viktig for å kunne fange opp smittede ungdommer selv om de ikke har symptomer. På den måten hindres smittespredningen.

Skolen har nær kontakt med kommuneoverlegen som følger nøye med på smittesituasjonen til ungdommene i Drammen og på vår skole, sier rektor Kristine Novak

 

Lørdag 30. januar 2021 kl. 13:00

Vi er glade for at smittesituasjonen er slik at både regjeringen og kommuneoverlegen vurder at det nå er riktig med gult nivå fra onsdag 3. februar. Gult nivå betyr at alle elevene er på skolen hver dag og vi følger vanlig timeplan.

Vi gleder oss til å samle vårt store skolefelleskap for første gang på tre måneder!

Her er opplegget for rødt nivå mandag og tirsdag, da skal trinnene møte på skolen som det står i tabellen under.

Studieforberedende (studiespesialisering, KDA, Idrett):

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

fredag

Uke 5

Vg1

Vg2

gult

gult

gult

 

 


Salg, service og reiseliv:

SESAM 

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

Uke 5

Vg2

VG1 +2RLA

gult

gult

gult

 

 


******

Søndag 24. januar 2021 kl. 14:15 

Organisering på rødt nivå i uke 4. Kommuneoverlegen har bestemt at vi opprettholder rødt nivå også neste uke. Det er pga utbruddet i Nordre Follo.

Fredag bestemte kommuneoverlegen at vi dessverre må fortsette på rødt nivå.

Her ser dere hvordan organiseringen blir. Som dere ser, er det samme opplegg som vi har hatt de siste ukene.

Men alle må være forberedt på at det kan komme endringer på veldig kort varsel. Både nasjonale og lokale myndigheter sier at det muterte viruset kan øke behovet for raske tiltak. 

Oversikt modell studieforberedende (studiespesialisering, idrett, KDA): 

Rød modell

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

fredag

Uke 4

Vg3

Vg1

Vg1

Vg2

Vg3

Uke 5

(hvis rødt)

Vg1

Vg2

Vg2

Vg3

Vg1

Uke 6

(hvis rødt)

Vg2

Vg3

Vg3

Vg1

Vg2

 

 

 

 

 

 

 

 Sesam organiseres litt annerledes siden det må tilpasses yrkesfaglig fordypning:

SESAM 

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

Uke 4

Vg2

Vg1 + 2RLA,

2SSB

2RLA

2RLA

Vg2

Uke 5

(hvis rødt)

Vg2

VG1 +2RLA

2RLA

2RLA

Vg2

Uke 6

(Hvis rødt)

Vg2

Vg1 + 2SSA, 2SSB

Vg1

Vg1

Vg2

 

 

 

 

 

 

 

 

*****

Torsdag 21. januar

Gult nivå fra mandag 25. januar. Det betyr at alle elever skal ha sin undervisning på skolen fra mandag. Da følger vi timeplanen i VIS og rommene som står der. Det er veldig fint at smittebildet  de siste ukene er slik at kommuneoverlegen har bestemt at alle de videregående skolene i Drammen skal ha tiltak på gult nivå. Det har vi ventet på lenge.

Skolens tiltak bygger på den nasjonale veilederen https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

Vi minner igjen om de viktigste rådene for å hindre smitte:

 • Hold god avstand til andre i alle situasjoner!
 • Vask / sprit hendene ofte, og minimum når dere kommer på skolen og før og etter måltider!
 • Hold dere hjemme når dere er syke, også hvis dere har lette symptomer!

Andre tiltak på skolen:

 • Faste plasser og samarbeidsgrupper i alle fag
 • Hyppig vask av pulter, både før og etter bruk 
 • God tilgang på antibac
 • Det er mulig å bruke munnbind i gangene for elever og ansatte dersom man ikke kan overholde en meter avstand og/eller for å øke trygghetsfølelsen. Man må holde munnbind selv.
 • Vi regulerer bruken av kantina slik at sitteplassene reserveres for ett trinn av gangen på faste ukedager

 

Vi gleder oss til å se hverandre igjen mandag! 

*****

12. januar 2021

Rødt nivå også i uke 3.
Kommuneoverlegen har bestemt at det blir rødt nivå på de videregående skolene i Drammen også i uke 3.  I løpet av uke 3  vil regjeringen bestemme hva som skjer videre og det vil selvsagt også være avgjørende for hva som skjer på vår skole fra uke 4. 

*****

Oversikt modell studieforberedende:

Rød modell

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

fredag

Uke 1

 

Vg1

Vg1

Vg2

Vg3

Uke 2

Vg1

Vg2

Vg2

Vg3

Vg1

Uke 3

Vg2

Vg3

Vg3

Vg1

Vg2

 

Sesam organiseres litt annerledes siden det må tilpasses yrkesfaglig fordypning:

SESAM 

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

Uke 1,2

Vg2

Vg1

Vg1

Vg1 og 2RLA

Vg2

Uke 3

Vg2

Vg1 + 2RLA,2SSB

Vg1

Vg1

Vg2

 

***********

4. januar 2021

Tiltak på rødt nivå også i uke 1 og 2. Som dere sikkert har sett har regjeringen innført rødt tiltaksnivå for videregående skoler i hele landet. For oss i Drammen betyr ikke det noen endringer fordi vi allerede var på rødt nivå. Det betyr at vi følger den samme fordelingen med noen elever på skolen hver dag - slik vi varslet før jul. Det blir hyggelig å se hverandre etter hvert!!

Kommuneoverlegen har bestemt at de videregående skolene i Drammen har tiltak på rødt nivå også i uke 1 og 2. Det samme gjelder grunnskolen. Hva som skjer etter det, er helt avhengig av hvordan smittesituasjonen er etter jul og nyttår

Her ser dere hvordan opplæringen blir etter jul.  De viktigste grepene er å  redusere antall elever på skolen hver dag og dele klassene i to grupper når de er på skolen. 

Studiespesialisering uke 1 og 2
Rød modell Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Uke 1 Fri Vg1 Vg1 Vg2 Vg3
Uke 2 Vg1 Vg2 Vg2 Vg3 Vg1

 

Sesam uke 1 og 2
SESAM Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Uke 1 og 2 Fri uke 1 og Vg2 uke 2 Vg1 Vg1 Vg1 Vg2

 

*******

Onsdag 9. desember

Kommuneoverlegen har bestemt at det er rødt nivå for skolen fram til jul og gjør en ny vurdering i uke 51. Rødt nivå innebærer en veksling mellom opplæring på skolen og digital hjemmeundervisning.

Rød modell

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

fredag

Uke

 

 

 

 

 

50

Vg3

Vg1

Vg1

Vg2

Vg3

51

Vg1

Vg2

Halvdagsprøve matematikk

Vg3

Vg1

52 Hjemme-undervisning Hjemme-undervisning      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesam organiseres litt annerledes siden de må tilpasses yrkesfaglig fordypning:

SESAM

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

fredag

Uke

 

 

 

 

 

50

Vg2

Vg1

Vg1

Vg1

Vg2

51

Vg2

Vg1+ 2RLA

Halvdagsprøve matematikk

Vg1+ 2RLA

Vg2

52 Hjemme- undervisning Hjemme- undervisning      

 

 

 

 

 

 

 

18. november

Organisering av skoledagen i uke 48 og 49. I likhet med grunnskolen er Drammen videregående skole på rødt tiltaksnivå til og med 4. desember. Etter råd fra kommuneoverlegen blir det noe opplæring på skolen fra neste uke. Det er viktig å finne den rette balansen mellom elevens behov for opplæring på skolen og smittevern.

Vi har en situasjonen med pågående svært høy smitte i Drammen, inkludert flere av våre elever.  De siste tre ukene er 35 elever bekreftet smittet med covid-19.

Vi har derfor valgt den modellen som i størst grad ivaretar smittevernet samtidig som det gir elevene opplæring på skolen.

Hovedregelen på rødt nivå er at alle skal ha minst en meter avstand til andre i alle situasjoner. Det krever at vi reduserer antall elever på skolen hver dag og deler klasser og faggrupper.

Ett trinn på skolen hver dag
Hovedgrepet er at ett trinn er på skolen hver dag. Under ser dere planen som viser hvilket trinn som er på skolen de enkelte dagen de neste to ukene.

Oversikt modell studieforberedende (studiespesialisering, idrett og KDA)

Rød modell

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

fredag

Uke

 

 

 

 

 

48

Vg1

Vg2

Vg2

Vg3

Vg1

49

Vg2

Vg3

Vg3

Vg1

Vg2

 

 

 

 

 

Sesam organiseres litt annerledes siden det må tilpasses yrkesfaglig fordypning:

SESAM

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

47 -52

Vg2

Vg1

Vg1

Vg1

Vg2

 

Klasser og faggrupper deles i to
Klasser og faggrupper deles i to for at man skal sikre en meter avstand mellom alle. Gruppene har undervisning med samme lærer, men i to ulike rom. Rommene ligger ved siden av hverandre.

Unngå trengsel i fellesarealene
Det blir også viktig å holde en meter avstand og unngå trengsel i fellesarealene som f. eks. korridorer, trapper og kantina. Det betyr litt strenge regler.

 • Alle spiser på den plassen som de satt på før midttimen, dvs 2. økt, eventuelt utendørs.
 • Det er ikke lov å sitte i kantina eller biblioteket i pauser eller fritimer  
 • Biblioteket er åpent for henvendelser til bibliotekarene
 • Kafeen er åpen for salg
 • Det er mulig å bruke munnbind i fellesarealene dersom det gjør at du føler deg tryggere

Vi ser at dette legger noen begrensinger på oss alle, men det er nødvendig.  Og vi gleder oss til å møtes på skolen igjen, avslutter rektor Kristine Novak.

*****

Fredag 13. november kl. 08:50

Vi fortsetter med digital hjemmeundervisning en uke til (dvs uke 47). Vi har hatt hjemmeskole denne uka etter råd fra kommuneoverlegen. På drøye to uker har vi fått bekreftet at 28 elever er smittet med covid-19. Målet med digital hjemmeskole har derfor vært å stoppe det pågående utbruddet på skolen.

Etter råd fra kommuneoverlegen fortsetter vi med hjemmeundervisningen en uke til. Det vil forhåpentligvis kunne bidra til å stoppe videre smittespredning.

Hvordan det blir etter uke 47, informerer vi dere om så snart det er avklart.

Følg alle korona-råd og påbud så ses vi snart på skolen igjen! 

Ta kontakt per e-post eller telefon dersom uklarheter.

For nærmere informasjon om koronatiltak i skolen viser vi til Utdanningsdirektoratets hjemmeside.

*****

Mandag 9. november kl. 19:15

Drammen vgs opprettholder tiltak på rødt nivå og har i hovedsak digital opplæring. På bakgrunn av høy smitte i kommunen, og smittetilfeller og utbrudd i tilknytning til flere videregående skoler, vurderer Smittevernrådet at de videregående skolene i Drammen kommune skal være på rødt tiltaksnivå inntil videre.

Dette er i tråd med nasjonale råd.

Det er viktig å presisere at skolen ikke er stengt. Elevene kan komme på skolen og hente bøker og andre ting de har behov for, sier rektor Kristine Novak. Vi har også opplegg for enkelte elevgrupper på skolen.

Per i dag har vi 25  elever som har påvist covid-19, ingen ansatte. Rødt nivå på skolen er viktig for å få ned smittespredningen.  Men det er også viktig å gjøre det samme i fritida. Husk å holde AVSTAND!

 

*****

Torsdag 5. november kl. 17:00

Som en konsekvens av at regjeringen i dag kom med nye innstrammende smittevernføringer både nasjonalt og for regioner i Viken, har Viken fylkeskommunes sentrale kriseledelse besluttet å gå over til rødt nivå for alle de videregående skolene fra mandag 9. november.  

Rødt nivå betyr at undervisningen ved Drammen videregående skole blir gjennomført digitalt og at elevene ikke skal møte på skolen hele neste uke. Unntaket er elever med spesielt behov for tilpasset opplæring.  
Dette er et riktig tiltak nå særlig med bakgrunn i høye smittetall i Drammen og press på kollektivtransporten, sier rektor Kristine Novak.

Det er viktig å presisere at skolen ikke er stengt. Elevene kan komme på skolen og hente bøker og andre ting de har behov for.

Per i dag har vi 15 elever som har påvist covid-19, ingen ansatte. De aller fleste er elever på vg2 studiespesialisering. Disse klassene er eller har vært i karantene i tillegg til mange programfagsgrupper: 1STI, 2STG, 2STH, 2STJ, 2STK og 3STI.

Det er ingenting som tyder på at smitten har oppstått på skolen. Men når flere elever er smittet, og også innenfor samme klasse, er det vanskeligere å skille mellom smittespredning i og utenfor skolen. 

Vi deler alle en uro over smitteutviklingen i Drammen og landet for øvrig. Det er naturlig at det påvirker oss. Det er også naturlig at vi følger ekstra godt med på smitteutviklingen til våre elever og ansatte.

Rødt nivå på skolen er viktig for å få ned smittespredningen.  Men det er også viktig å gjøre det samme i fritida. Husk å holde AVSTAND, avslutter rektor Kristine Novak.

*****

Mandag 2. november kl. 18:10

Digital hjemmeundervisning for våre elever i uke 45. Det er per nå åtte elever som er bekreftet smittet.

Det gjelder elever i 3STI, 2STG,  2STH, 2STJ og 2STK. Disse klassene og mange programfagsgrupper har karantene denne uka, mange også over helgen.

Etter flere smittetilfeller på skolen og mange lærere i karantene, har vi digital hjemmeundervisning for alle elever unntatt elever i s- klassen og forberedende kurs resten av uka. Det er rett og slett ikke nok lærere på skolen til å gjennomføre undervisningen på en god måte. Beslutningen er tatt i samråd med kommuneoverlegen som vi har god dialog med, sier rektor Kristine Novak. Det er krevende skoledager med mange elever og lærere i karantene.  

Selv om smittefaren ikke er hovedgrunnen til at vi har hjemmeundervisning,  tror vi det kan gi en positiv effekt.

For mange elever er det viktig å være på skolen, og vi planlegger med at elevene er tilbake her på skolen fra neste uke, sier rektor.

*****
Fredag 30. okt. kl. 22:20

Kommunelegen informerte i ettermiddag om fire nye elever med påvist covid-19. Det gjelder elever i 3STI, 2STG og 2STH. Disse klassene og mange programfagsgrupper har karantene store deler av neste uke.

Det betyr at svært mange elever og lærere nå er i karantene. Alle berørte elever får informasjon om dette fra skolen og de blir fulgt opp av kommunehelsetjenesten så raskt de kan. Det kan ta noe tid, da det er stort trykk på smittesporingen pga mange smittede.

Av pedagogiske og praktiske hensyn har vi bestemt at alle vg2 og vg3 elever i studiespesialisering (inkl. forskerlinja, Inspiro og Drammen International) har opplæring hjemme i hele neste uke (dvs uke 45). Det gjelder ikke KDA, idrett og service og samferdsel.

Dersom det viser seg at andre klasser uansett trinn og utdanningsprogram blir rammet av mange lærere i karantene, så vurderer vi hjemmeundervisning også for dem. Vi ser dette noe an.

Ved å reduserer antallet elever som er på skolen, minsker vi også trengselen i korridorer, trapper og fellesarealer. Det er viktig for å holde minst en meters avstand.

Fra mandag gjelder også dette:

 • Det er mulig å bruke munnbind i gangene for elever og ansatte dersom man ikke kan overholde en meter avstand og/eller for å øke trygghetsfølelsen. Man må holde munnbind selv.
 • Dørene til klasserommene skal være åpne slik at elevene kan gå inn og vi unngår ansamlinger i gangene.

Vi minner igjen om de viktigste rådene for å hindre smitte:

 • Hold god avstand til andre i alle situasjoner!
 • Vask / sprit hendene ofte, og minimum når dere kommer på skolen og før og etter måltider!
 • Hold dere hjemme når dere er syke- også hvis dere har lette symptomer!

 

******

Onsdag 28. okt. kl. 19:25
En elev i 3. klasse har testet positivt i dag. Det er nå to elever ved skolen som har påvist smitte. I samråd med kommuneoverlegen er alle elever i 3STI  og tre lærere i karantene til og med mandag 2.11.

Kommunehelsetjenesten kartlegger om det er andre på skolen som også bør regnes som nærkontakter. Disse vil bli kontaktet av kommunehelsetjenesten.

Ifølge kommuneoverlegen er det for tidlig å si noe om hvor smitten kommer fra. Det betyr at vi ennå ikke vet om smitten har oppstått på skolen. Men vi håper selvsagt ikke det og ser dette først og fremst som et  tegn på at smitten i Drammen er økende, sier rektor Kristine Novak.

******

Mandag 26. okt.
Det er i dag påvist koronasmitte hos en av våre elever, sier rektor Kristine Novak.  Det er elever på tredje trinn som er berørt. De som har vært tilstede ved undervisning i klassen og faggrupper hvor eleven har vært onsdag 21. og torsdag 22. oktober regnes ifølge kommuneoverlegen som nærkontakter. Den aktuelle klassen og faggruppene regnes altså som kohort. Aktuelle elever har fått beskjed fra skolen. Karantenetiden er 10 dager, og varer til og med søndag 1. november.

Det er gjort kartlegging av hvilke andre elever som har vært i nær kontakt med den aktuelle eleven, og disse har fått beskjed om dette av kommunehelsetjenesten.

Elever som er definert som nærkontakter og deres husstandsmedlemmer finner mer informasjon om hva de skal gjøre i dette skrivet fra kommuneoverlegen (PDF, 58 kB).

Vi får spørsmål om andre elever også bør holde seg hjemme. Vi forholder oss til kommuneoverlegens vurdering av nærkontakter og disse er både identifisert og blir fulgt opp.  Vi vet også at eleven ikke er smittet på skolen. 

Øvrige elever og ansatte møter derfor på skolen som vanlig,  avslutter rektor Kristine Novak.

*****

Etter råd fra kommuneoverlegen skal følgende elever/klasser ha karantene til og med søndag 1.november:

 • Klasse 3STA
 • Programfaggruppen «Markedsføring og ledelse» til faglærer Hilde Aanerud  
 • Programfaggruppen «Politikk og Menneskerettigheter» til faglærer Victoria Torvik
Til toppen