Status korona 6. september

Det har siste uken blitt påvist koronasmitte hos til sammen 15 elever i første og andre trinn toppidrett ved Drammen Videregående skole.

Når så mange på samme studieretning er smittet, er det stor sannsynlighet for at flere kan ha blitt smittet. Det er derfor ikke nok med testing for å hindre flere å bli smittet, det er nødvendig med ordinær karantene for resten av elevene på første og andre trinn, det vil si elevene i 1IDA, 1IDB, 2IDA og 2IDB.

Hva betyr dette for eleven?

Eleven skal være i karantene i 10 dager fra sist nærkontakt, det vil si 10 dager fra den 03.09. Karantenetiden er over på ettermiddagen 13.09. Karantenetiden kan forkortes ved negativ test på dag 7, det betyr at eleven kan ta test på ettermiddagen 10. september. Hvis denne testen ikke påviser smitte, er karantenen ferdig. I et ordinært karanteneløp som eleven nå går over i, er det PCR-test på teststasjonen som brukes. Får eleven symptomer bestiller man PCR på teststasjonen før dag 7. Eleven bør parallelt med dette fortsette å teste seg med hurtigtestene i det jevnlige testløpet.

Karantene betyr at eleven skal være hjemme. Eleven kan gå ut av eget hjem, men skal holde minst 2 meters avstand til andre, også til andre som er i karantene. Det betyr:

  • ikke gå på skolen
  • ikke reise og ikke ta offentlig transport
  • unngå steder der man lett kommer nær andre

For mer informasjon om hvordan dere gjennomfører karantene se Folkehelseinstituttets nettsider.

Siden 25. august er 30 elever bekreftet smittet. De fordeler seg på flere klasser på alle trinn.  Vi fortsetter med den regelmessige testingen to ganger i uka og alle elever får to testsett med seg hjem torsdager. De skal tas torsdag og søndag. Det er viktig at elevene holder seg til tidsplanen og tar testene på disse datoene.

******

Koronainformasjon oppdatert 26.08.21

Det er påvist koronasmitte på skolen. Det gjelder en elev i vg3. Alle nærkontaktene er informert av skolen og kommunens helsetjeneste.  Hvordan nærkontaktene skal forholde seg avhenger av om de er beskyttet mot koronasmitte eller ikke:

Fullvaksinert (det vil si det er 1 uke eller mer siden siste dose):

Du trenger ikke være i karantene, men kan leve som normalt. Dersom du får symptomer på koronasykdom (forkjølelse, feber eller liknende), skal du likevel bestille koronatest og holde deg hjemme i isolasjon til du har fått svar på testen.

Du som er vaksinert med 1 dose for mellom 3 og 15 uker siden:

Du er fritatt fra karantene dersom du testes med PCR-test mellom døgn 3 og 7 etter nærkontakten. Du trenger i utgangspunktet ikke være i karantene mens du venter på prøvesvar. Dersom du får symptomer på koronasykdom (forkjølelse, feber eller liknende), skal du likevel bestille ny koronatest og holde deg hjemme i isolasjon til du har fått svar på testen.

Til deg som har hatt korona siste 6 måneder, påvist med test tatt på teststasjonen i Norge:

Du er også fritatt fra karantene. Har du hatt korona siste 6 måneder, skal du heller ikke testes for korona på nytt, med mindre du får symptomer og det er mer enn 3 måneder siden du hadde korona.

Til deg som ikke er vaksinert, ikke har gjennomgått koronasykdom siste 6 måneder, og dersom det har gått mindre enn 3 uker siden du fikk første vaksinedose:

Du skal i utgangspunktet i karantene i 10 døgn fra tidspunkt for nærkontakt. Karantenetiden kan avsluttes før det har gått 10 dager hvis du testes for korona tidligst dag 7 og denne testen viser at man ikke har korona.

Nasjonale myndigheter har bestemt at barn og ungdom som går på skolen kan gjennomføre testing i stedet for karantene.  

Her kan dere lese informasjonen om dette testregimet fra kommuneoverlegen (PDF, 137 kB).

 

********

I tråd med nasjonale bestemmelser og lokale vurderinger, planlegger vi skolestarten på grønt nivå. 

Informasjon om koronatiltak i skolen (udir.no)

Grønt nivå for videregående opplæring:

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag

Det er helsemyndighetene i hver kommune som vurderer hvilket nivå vi skal ha basert på smittesituasjonen i kommunen.

Det er veldig gledelig at smittesituasjonen er slik at vi kan starte skoleåret med en så normal skolehverdag som mulig. Ikke minst er det viktig for alle dem som nå skal begynne i videregående opplæring. Det gjør at vi gleder oss litt ekstra til skolestarten i år.

Til toppen