Velkommen til skolestart

Onsdag 18. august starter et nytt skoleår. Her finner du nyttig informasjon du trenger til skolestart.

Oppmøte første skoledag

  • Nærmere informasjon om oppmøtetider blir lagt ut i uke 32.

Takk ja til plass i VIGO og møt opp første dag

Er du ikke til stede når skolen starter opp, kan plassen din gå til en elev fra ventelisten. Er du syk, i karantene eller har en annen viktig grunn til at du ikke kan møte opp, må du gi beskjed til skolen – i så god tid som mulig. 

Er det fortsatt mulig å komme inn der jeg vil?

Har du ikke fått plass på den skolen eller det utdanningsprogrammet du ønsker og står på venteliste, må du vente til du eventuelt får beskjed om at du får plass likevel. 

Koronatilpasset skolestart

Nasjonale myndigheter har innført en trafikklysmodell for å ivareta smittevern. Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smittevernstiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene.

Grønt nivå

Kommuneoverlegen har bestemt at Drammen vgs er på grønt nivå ved skolestart.

  • Ingen syke skal møte på skolen.
  • Sørg for god hygiene.
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).
  • Skoleklasser og skolehverdag er organisert på vanlig måte.

Les mer om skolestart og koronasituasjonen

Klasselister og lærere

Nærmere informasjon kommer nærmere skolestart.

Elev-PC

Alle elever skal ha en bærbar datamaskin til bruk i skolearbeidet. Du må selv sørge for å skaffe deg en PC/Mac til skolestart. Du kan bruke din egen maskin hvis du har en god maskin fra før, eller du kan kjøpe ny. Fylkeskommunen tilbyr en gunstig avtale for kjøp av PC/Mac til elever. Du eier maskinen selv, også etter endt videregående opplæring.

Les mer om elev-PC  

Husk å aktivere din Viken-bruker

For å få tilgang på programvare og andre tjenester du trenger som elev i Viken fylkeskommune, må du aktivere din Viken-bruker. Du vil som ny elev få en SMS med mulighet for å aktivere Viken-bruker ca. 13. august.

Slik aktiverer du din Viken-bruker 

Glemt passord eller brukernavn

Har du har glemt passord eller brukernavn til Viken-bruker?

Glemt passord eller brukernavn 

Oppsett av PC/Mac

Trenger du hjelp til installering, pålogging og tilgang til IT-systemer, for eksempel til Office 365 eller Viken-e-post?

Installering, pålogging og tilgang til IT-systemer 

Fotografering og ID-kort

Som elev får du utdelt et skolebevis med bilde. Vi tar bilder av alle nye elever på starten av skoleåret, og du vil få beskjed når det er din tur til å fotograferes.

Mer om skolebevis

Visma InSchool

Visma InSchool (VIS) er vårt skoleadministrative system. Visma InSchool vil være en stor del av skolehverdagen din. Du vil se viktig informasjon som timeplan, klassetilhørighet, kontakt- og faglærerer, fravær, anmerkninger og karakterer i VIS. Du kan også levere digitale søknader og gjennomføre fagvalg i VIS.

Les mer om Visma InSchool og se introduksjonsvideo

Fravær

Du melder fravær i Visma InSchool. Er du syk før skolen starter, må du kontakte skolen direkte

Se fraværsreglement for alle elever i Viken 

Skoleskyss

Trenger du skoleskyss til og fra skolen, må du søke om det hvert år. Husk å søke så snart du har fått beskjed om inntak. 

Les mer om skoleskyss og hvordan du søker

Gratis lærebøker

Du får du låne de lærebøkene du trenger i forbindelse med opplæringen. Bøkene blir utlevert ved skolestart og skal leveres inn igjen før skoleslutt. Du skal behandle bøkene pent, og må erstatte bøker som blir borte eller ødelagt. 

Les reglementet for utlån av lærebøker

Lån og stipend

Alle elever i videregående skole kan søke lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Husk å søke om utstyrsstipend innen fristen 15. november.

Les mer om lån og stipend på Lånekassen.no

Skoleferier og fridager

Se skoleruta for kommende skoleår 

Rådgivere og helsesykepleier på skolen

Trenger du noen å snakke med om utfordringer i skolehverdagen? Skolen har flere typer rådgivere som kan hjelpe deg. 

Les mer om skolens rådgivertjeneste 

Reglement og rutiner

Lurer du på noe om fravær, ordensreglementet, eller hvilke rettigheter og plikter du har som elev i videregående skole? 

Les reglement og rutiner som gjelder for deg som elev 

Forsikringer

Du som elev er forsikret gjennom Viken fylkeskommune sin avtale med KLP. Forsikringen gjelder personskade, og dekker ikke personlig utstyr eller verdisaker som PC, telefoner, klokker, smykker, sykler etc.  

Les mer om hva forsikringen dekker og hvordan du bruker den 

Rektor Kristine Novak ønsker deg velkommen til Drammen videregående skole!

Velkommen til en skole som åpner muligheter! 
Det er den draumen me ber på at noko vedunderleg skal skje,
Slik åpner et kjent dikt av Olav H. Hauge. Jeg vet at dere begynner på videregående skole med mange forventninger og drømmer. Det er vårt ansvar å gjøre mest mulig for å innfri drømmene deres. Vi har gode forutsetninger for å klare det. 
Vår visjon er: Drammen vgs åpner muligheter! Det gjør vi på ulike måter.

Som elev på Norges største studiespesialiserende skole har du mange valgmuligheter. Du kan velge mellom et bredt utvalg fag i ulike kombinasjoner. Gjennom tilbudene våre er vi en døråpner mot framtidsdrømmen din! 

Alle de videregående skolene i Viken fylkeskommune satser nå sammen på å lage gode læringsfellesskap som skal gi deg den beste starten på din egen framtid. Vi legger vekt på at du lærer og utvikler deg gjennom mestring og utfordringer og at du blir møtt med tillit og anerkjennelse. 

Som elev på Drammen vgs vil du være en del av et stort og mangfoldig fellesskap. Elevene sier at de trives og det er lett å bli kjent med andre selv om vi er mange. Du kan være deg selv. Det er flott for jeg er opptatt av at du skal være trygg og trives på skolen. Du skal bli akseptert for den du er. 

Gode relasjoner og tilhørighet for alle er grunnmuren for læring på vår skole. Du lærer bedre når du har det godt med deg selv, og når du har det bra i fellesskapet med de andre på skolen. Vi har et godt skolemiljø og engasjerte lærere som tror på deg. Du lærer best i samarbeid med andre, og når du er aktiv og engasjert i det vi holder på med. For å få gode resultater, krever det innsats av oss som skole og deg som elev. 

Jeg ønsker deg et godt læringsår på Drammen videregående skole!
Vennlig hilsen  
Kristine Novak
Rektor

Velkommen til skolestart!

Til toppen