Vellykket preste- og imamgrilling

Som et samarbeid mellom Forandringshuset Drammen, Drammen og omegn tros- og livssynsforum, Kirkelig dialogsenter og Drammen videregående skole arrangerte vi for første gang en religionsdialog, også kjent som "grill en prest/imam."

Vi ser at det er mange spørsmål rundt livssyn og ulike religioner som både ungdommer og voksne undrer seg over. Gjennom religionsdialogen ønsket vi å gi rom for å stille disse spørsmålene til teologer innenfor to store religioner: kristendommen og islam. Elevene kunne sende inn spørsmål i forkant og under dialogen. Det kom inn masse spørsmål og det var bare tid til å besvare noen av dem.

 Dialogprest Karoline styrte samtalen, og imam Faruk og prest Khiem bidro med synspunkter fra de to religionene. 

Temaet fenget og fanget de ca 100 oppmøtte elevenes oppmerksomhet. Vi ser for oss at vi til høsten fortsetter dialogen og har et tilsvarende arrangement i forbindelse med mangfoldsuka i oktober.