Foreldresamarbeid denne høsten

Vi er glade for at vi igjen har muligheten til møter med foreldrene i mer normale former.  Et godt samarbeid med foreldrene er viktig for oss. Vi har derfor planlagt flere møtepunkter denne høsten. Høstblader mot grønn bakgrunn - Klikk for stort bilde Unsplash, George Lucas Wendt   

Foreldremøter for vg1 og vg2


Det blir felles informasjon om skolen, elevtjenesten og aktuelle saker og satsinger. Det blir også møte for hver enkelt klasse med klassens kontaktlærere. Her vil det bli lagt opp til dialog om foreldrenes forventninger til og erfaringer med skolen.

Til stede er representanter for skoleledelsen, rådgivere og kontaktlærere.

Vg1 studiespesialisering (inkl. Drammen International, Inspiro og Forskerlinja) og Kunst, design og arkitektur

Onsdag 29. september i kantina på Drammen videregående

Av hensyn til smittevern deler vi klassene i to puljer.: 

Kl. 17.30 -19.00:
1KDA, 1STA, 1STB, 1STC, 1STD, 1STE 
Det blir klassevise møter med kontaktlærer fra 18.30

Kl. 19.00-20.30:
1STF, 1STG, 1STH, 1STI, 1STJ, 1STK
Det blir klassevise møter med kontaktlærer fra 20.00 

Vg1 og vg2 toppidrett

Torsdag 30. september i idrettsbygget

Vg1: kl 17.30-19.00
Felles informasjon og møte med idrettene

Vg2: kl 18.00-19:00
Møte med idrettene

Vg2 studiespesialisering (inkl. Drammen International, Inspiro og Forskerlinja) og Kunst, design og arkitektur

Onsdag 20. oktober kl. 18  i kantina på Drammen videregående

Vg1 og vg2 Salg, service og reiseliv

Torsdag 21. oktober kl. 18

Foreldrekonferanser

Onsdag 8. desember har vi gleden av å invitere foresatte og elever til konferanser med kontaktlærer og faglærere. Informasjon om klokkeslett kommer senere.

Vi legger opp til samtaler rundt den enkelte elevs læring og trivsel generelt og i enkeltfag. Foreldre til myndige elever kan bare møte etter elevens ønske og må ha med fullmakt dersom eleven ikke er med.

Lærerne sitter samlet i flerbrukssalen kantine- og kroppsøvingslokalene rett innenfor hovedinngangen. Dere avtaler ikke tid på forhånd, men plasseringen gjør at det er greit å se hvem som er ledig.  Dermed håper vi dere får snakket med alle lærere dere ønsker.

Dersom det ikke passer for dere denne kvelden, kan dere ta direkte kontakt med den enkelte lærer og avtale andre tider.

Rådgivere og skoleledere vil dessuten være å treffe i kantina.

Temakveld

I løpet av høsten/ vinteren vil Drammen vgs invitere alle foresatte til temakveld. Ungdommene beskriver årene på videregående som de viktigste i deres liv. Det er i disse årene de oppdager hvem de var, hvem de er og hvem de vil bli.  I disse årene er foreldrene minst like viktige for ungdommene som da de var yngre.

Hensikten med kvelden er å gjøre foreldreansvaret lettere å håndtere ved å få kunnskap fra fagpersoner og ikke minst dele erfaringer med andre foreldre.

Noen praktiske opplysninger:

Skolen disponerer dessverre ingen gratis parkeringsplasser.

Vi ser fram til å møtes! 

Til toppen