Fraværsføring fra 11. oktober

Fra og med mandag 11.10, altså etter høstferien, er vi tilbake til de ordinære fraværsreglene. Det nye er da at melding fra foreldre eller egenerklæring ikke lenger godtas som dokumentasjon ved helserelatert fravær.

Vi minner ellers om hovedreglene for fraværsføring:

Det er to regnskap for fravær

  1. Fravær som kommer på vitnemålet. 
    Alt fravær kommer på vitnemålet, men du kan søke om fratrekk for inntil 10 dager per år ut fra bestemte årsaker. Dette søker du på i Visma InSchool.

 

  1. Fravær i hvert enkelt fag. 
    Det er en fraværsgrense i hvert enkelt fag på 10 prosent, regnet for hele året. Kommer du over denne grensen, vil du ikke få karakter i faget. Men fravær kan dokumenteres, og da ikke telle med på fraværsgrensen. Dette gjelder flere forskjellige årsaker til fravær, men om årsaken er helsegrunner, må dokumentasjonen være legeerklæring. Skolen sender et formelt varsel når fraværet ditt nærmer seg grensen i et fag. Varselet sendes til digital postkasse hvis det er mulig.

Du registrerer selv fraværet ditt i Visma InSchool.

Du kan lese mer om fraværsreglene her:  https://viken.no/drammen-vgs/for-elever/reglement-og-rutiner/fravar/

Til toppen