Har du vært avgangselev på videregående skole en av de tre siste årene og fått ikke bestått?

Viken fylkeskommune og Drammen vgs vil forsøke å tilby intensivkurs som forberedelse til privatisteksamen for avgangselever som fikk ikke vurdert (IV) eller karakteren 1 skoleåret 2019–20, 2020–21 og 2021–22. Vi forsøker å dekke de fleste fag, men kan ikke garantere at alle fag får tilbud om dette.

Du kan få hjelp til å fullføre og bestå i de fagene du trenger, og kan sikre deg studie- eller yrkeskompetanse. Alle som melder seg opp, vil kunne få oppfølging fram mot eksamen, praktisk hjelp med oppmelding og mulighet til å låne lærebøker. Når du har avlagt eksamen, dekker Viken fylkeskommune også eksamensavgiften din.

Dette kan du få:

  • mulighet til å låne bøker og andre læremidler av skolen
  • oppfølging fra skolen fram mot eksamen
  • tilbakebetaling av avgiften for privatisteksamen etter at du har tatt eksamen

Dette kan du få i de fleste fag:

  • faglig veiledning gitt av faglærer
  • intensivopplæring på skolen frem til datoen for privatisteksamen høsten 2022

Hvordan melder jeg meg på?

Ta kontakt med Drammen vgs, ved utdanningsleder Knut Ellingsgard.
Tlf og e-post: 95 72 31 18 - knutel@viken.no

Du får invitasjon til informasjonsmøte og workshop der du får vite mer om tilbudet, og praktisk hjelp til oppmelding i privatistweb. Husk at oppmelding til eksamen denne høsten må skje mellom 1. og 15. september.

Informasjonsmøtet blir mandag 12. september kl 15.00 på Drammen vgs.  

Les mer om hvordan du tar opp fag og avlegger eksamen som privatist

Krevende koronaperiode

For mange elever har koronaperioden vært krevende å komme gjennom. Koronarestriksjonene og hjemmeundervisning har gjort sitt til at flere avgangselever ikke har fått studie- eller yrkeskompetanse. Derfor tilbyr Viken tilbyr intensivkurs for elever, slik at de kan få fullført sin videregående opplæring.

Til toppen