Klassebytter

Vi får mange spørsmål om klassebytter. 

Drammen videregående skole er en stor skole med mange elever. Det er mange hensyn som skal tas når det lages klasser. Vi legger derfor, i utgangspunktet, ikke til rette for klassebytter. Overgang til videregående skole betyr også mulighet til å bli kjent med nye mennesker. Dette er vi opptatt av, og vi bruker tid i oppstarten på å bli kjent i klassene.

Gjennom felles friminutt, inkludert en god pause midt på dagen, har man likevel mulighet til å holde kontakt med venner i andre klasser. Hvis det er helt spesielle ting dere vil vi skal vite om, kan dere ta kontakt med inntaksansvarlig, Ylva Fjeldavli.