Samarbeidsavtale inngått om Åpen Arena!

Elevrådsleder Adea Alimehaj, Forandringshuset Drammen  v/Kim Andre Vian Bjerkestrand og rektor Kristine Novak har signert!

Samabeid mellom Forandringshuset og skolen - Klikk for stort bildeSamabeid mellom Forandringshuset og skolen nn

Utgangspunktet for samarbeidsavtalen er et felles mål om å etablere en åpen og inkluderende møteplass på Drammen VGS som kan møte de reelle behovene til elever i alderen for videregående opplæring i Drammen. Det er også et ønske om å bruke utgangspunktet for denne samarbeidsavtalen til å jobbe for et bredere samarbeid på sikt. 

Målgruppen for tilbudet er all ungdom i alderen for videregående opplæring som bor i Drammen, med særlig fokus på ungdom som av ulike årsaker opplever utenforskap. Elever på Drammen VGS vil være en naturlig prioritert målgruppe. 

Brukermedvirkning og medbestemmelse fra elever i både utvikling og drift av tilbudet er en viktig forutsetning for å lykkes. Elevrådet og elevrådsstyret vil derfor ha en naturlig rolle i utvikling og drift.  En undersøkelsen blant elevene viser at den helt klart største utfordringer blant elever i dag er en hverdag med svært høyt press.  Gratis mat, temauker, samtalegrupper eller kurs om seksualitet er tilbud som trekkes frem som svært aktuelle.

Åpen arena vil i år ha aktiviteter på onsdager rett etter at undervisningen er avsluttet. Følg med på mer info etter hvert.

Til toppen