Skolevalg og valgdebatt

På mandag 6. september braker det løs med digital skoledebatt på Drammen videregående. Dagen etter, den 7.september, er det skolevalg.

Hva mener partiene om oljestopp? Hvordan skal vi nå klimamålene? Hva mener partiene om innvandring og integrering? Og hva mener du?

500 elever får debatten fysisk, mens resten av elevene streamer debatten i klasserommene. På grunn av smittesituasjonen foregår valgtorget utenfor hovedinngangen direkte etter begge debattrundene.

På tirsdag 7. september foregår skolevalget i klasserommet med digital avstemming. Kontaktmøtet er flyttet fra onsdag til tirsdag. Resultatet av skolevalget blir publisert samme kveld.

Skolevalgene er en del av demokratiopplæringen, men er også en viktig del av valgkampen til ungdomspartiene. Resultatet blir publisert og diskutert i de store mediene, og valget kan gi en pekepinn på hvordan det vil gå i Stortingsvalget 13.september. Ikke minst sier valget noe om hvilke saker ungdom er opptatt av i 2021!

Godt valg alle sammen!

Til toppen