Var du avgangselev og fikk 1 eller IV i standpunkt, juni 2020?

Da har du et tilbud du bør lese mer om her! Viken fylkeskommune gir deg  opplæring fram mot privatisteksamen i høst. 

Tilbud til avgangselever 2019-20

Tilbudet gjelder for avgangselever fra skoleåret 2019-20 som har fått 1 eller IV i ett eller flere fag som de trenger for å få vitnemål.

Tilbudet vil bare gjelde de som melder seg opp til privatisteksamen nå i høst i disse fagene. Det vil ikke gjelde om du melder deg opp til privatisteksamen for å forbedre karakterer eller av andre grunner. Husk påmeldingsfristen 15.09. Du vil også kunne låne læremidler på skolen. Hvis du avlegger eksamen, vil du få refundert oppmeldingsavgiften.

I første omgang inviterer vi til et møte onsdag 09.09 kl 17.30 her på skolen. Der får du høre mer om ordningen samtidig som du kan få hjelp til å melde deg opp som privatist i de aktuelle fagene.

Vi vil komme tilbake til påmelding til opplæringstilbudet når vi får oversikt over oppmeldingen til privatisteksamen.

Velkommen!

Til toppen