Vi har fortsatt problemer med telefonlinjene ut og inn av skolen.

Noen innkommende anrop kommer gjennom, men det er veldig ustabilt. Det jobbes for å løse problemet så raskt som mulig.

Til toppen