Ta eksamen som privatist

Har du behov for å ta opp fag, eller ta eksamen i et fag du ikke har fra før? Da kan du melde deg opp som privatist.

Drammen videregående skole er oppmeldingsenhet for privatister.

Har du spørsmål kan du kontakte oss på privatist.drammenvgs@viken.no eller telefon 32 89 89 10 (telefonen er betjent kl. 0930-1130 hver dag).

Du kan melde deg opp som privatist i to perioder hvert år:

  • 1.–15. september for høsteksamen 
  • 15. januar–1. februar for våreksamen

Meld deg opp til privatisteksamen her

Les mer om privatisteksamen på viken.no

Hva er en privatist?

Som privatist kan du ta eksamen i et fag uten å være elev i faget. Du får ikke standpunktkarakter, men avlegger en eksamen for å dokumentere din kompetanse i faget. 

Det er mulig å melde seg opp til privatisteksamen i de aller fleste fag i videregående skole. Du kan ta privatisteksamen i fag du mangler eller ikke har bestått. Du kan også ta privatisteksamen for å forbedre karakteren i et fag.

Du kan arbeide med faget på egen hånd eller delta på kurs. Det er ikke tillatt å melde seg opp som privatist hvis man samtidig er elev i samme fag. 

Fravær ved privatisteksamen

Hvis du ikke kan møte på eksamen på grunn av sykdom eller andre uforutsette hendelser, har du rett til utsatt eksamen. Retten gjelder første påfølgende eksamensperiode.

Du må kunne dokumentere hva som var årsaken til fraværet på eksamen, for eksempel med legeerklæring. Frist for innsending av dokumentasjon er 10 dager fra eksamensdato. Dokumentasjonen må dekke eksamensdato.

Ved utsatt eksamen på grunn av dokumentert sykdom eller annen uforutsett hendelse, blir oppmeldingen din automatisk overført til neste periode, og du slipper å betale eksamensgebyr på nytt. Du er selv ansvarlig for å sjekke at oppmeldingen din er overført i Privatistportalen. Din nye oppmelding vil først være synlig i privatistportalen i løpet av oppmeldingsperioden (1. -15.september).

Covid-19 relatert fravær

Dersom du ikke kan møte til eksamen på grunn av påvist smitte av Covid-19, luftveissymptomer eller karantene/isolasjon, trenger du kun å sende en egenmelding om årsaken til fraværet. Hvis du er under 18 år, skal foresatte underskrive egenmeldingen.

Dokumentasjon/egenmelding sendes inn til privatist.drammenvgs@viken.no

Til toppen