Skolehelsetjenesten

Vi har helsesykepleier på skolen hver dag for å bistå elevene med ulike helserelaterte spørsmål. Helsesykepleier har kontor A211 i rådgiveravdelingen i andre etasje, omtrent rett over hovedinngangen.

Du trenger ikke timebestilling til samtale med helsesykepleier, og tjenesten er gratis.

Tilstedeværelse:

 • Mandag: Linda fram til kl. 11:30
 • Tirsdag: Linda
 • Onsdag: Mone
 • Torsdag: Mone og Linda
 • Fredag: Mone og Linda (oddetalls-uker)

Helsesykepleier utfører ingen rutineundersøkelser, men kan gi råd og veiledning om problemstillinger du har eller andre ting du måtte ha på hjertet.

Dette kan dreie seg om

 • fysiske plager
 • spørsmål rundt prevensjon og samliv
 • røyking og rusbruk
 • angst 
 • depresjon
 • mistrivsel
 • spiseproblemer

Kontakt oss 


Linda Merethe Larsen
Tlf: 90 47 30 21
Mail:  Linda.Merethe.Larsen@drammen.kommune.no


Mone Jellum Skjønberg
Tlf. 90 16 97 89
Mail: mone.jellum.skjonberg@drammen.kommune.no

Obs: ikke send sensitive personopplysninger på sms/e-post. 

Om skolehelsetjenesten

 • Time hos helsesykepleier regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10 prosent. 
 • Tilbudet er gratis. 
 • Helsesykepleier har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten. 

Helsestasjonen for ungdom mellom 13 og 24 år 

Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av tilbudet på Helsestasjon for ungdom.  
Adressen: Amtmand Blomsgate 1
Tlf:  40 82 34 82

Åpningstidene for drop in:

 • Mandag 1500–1900
 • Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag:  1200–1500

Mandag er det også lege til stede.

På Helsestasjonen for ungdom kan du få veiledning om:

 • Fysisk helse
 • Psykisk helse og psykiske vansker
 • Seksualitet
 • Prevensjon og graviditet
 • Graviditetstest 

Hjemmeside: drammen.kommune.no/no/Tjenester/Helse/Helsestasjon-for-ungdom/
Facebook:  facebook.com/pages/Helsestasjon-for-ungdom-Drammen/147231485334758

Se også