Rektor og skolens ledelse

Rektor

Kristine Novak
Mobil: 92 28 42 08
Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder

Assisterende rektor

Petter Holvik
Mobil: 97 04 57 34
Rektors stedfortreder

Personal- og adm.sjef

Ingrid Aubell
Mobil: 99 37 78 67

 


Undervisningsinspektører 

 

Vegard Andersen
Mobil: 91 17 59 10

 • Realfag


Gro Ebbestad
Mobil: 99 59 67 00

 • Entreprenørskap
 • Kunst, Design og Arkitektur


Jørn Idar Ellingsen
Mobil: 91 12 84 46

 • Norsk
 • Religion


Knut Ellingsgard
Mobil: 95 72 31 18

 • Elevtjenesten
 • Spes.ped.


Christine Funtek
Mobil: 91 71 80 14

 • Engelsk
 • Fremmedspråk


Marianne Grønn
Mobil: 92 28 98 81

 • Salg, service og reiseliv
 • Historie 
 • Samfunnsfagene


Tom Selvik
Mobil: 92 41 04 60

 • Idrett
 • Kroppsøving


Kjetil Thorbjørnsen
Mobil: 99 04 37 13

 • Realfag
Til toppen