Rektor og skolens ledelse

Rektor

Kristine Novak
Mobil: 92 28 42 08
Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder

Assisterende rektor

Petter Holvik
Mobil: 97 04 57 34
Rektors stedfortreder

Personal- og adm.sjef

Ingrid Aubell
Mobil: 99 37 78 67

 


Utdanningsledere 

 

Vegard Andersen
Mobil: 91 17 59 10

  • Realfag og forskerlinja


Jørn Idar Ellingsen
Mobil: 91 12 84 46

  • Norsk, historie og religion


Knut Ellingsgard
Mobil: 95 72 31 18

  • Elevtjenesten og spes.ped.


Christine Funtek
Mobil: 91 71 80 14

  • Engelsk, fremmedspråk og Drammen International


Marianne Grønn
Mobil: 92 28 98 81

  • Samfunnsfagene og salg, service og reiseliv

 

Helge Opstad
Mobil: 90 01 38 95

  • KDA, realfag og entreprenørskap


Tom Selvik
Mobil: 92 41 04 60

  • Toppidrett, kroppsøving og salg, service og reiseliv

 

Gisle Grahl-Jacobsen
Mobil: 99 00 75 14

  • Fengselsundervisningen Drammen fengsel
Til toppen