Rektor og skolens ledelse

 

Rektor

Hanne Merete Hagby
Mobil: 93 22 39 21
Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder

Portrett av Hanne Merete Hagby - Klikk for stort bilde Viken fylkeskommune

Assisterende rektor

Petter Holvik
Mobil: 97 04 57 34
Rektors stedfortreder

 

Personal- og adm.sjef

Ingrid Aubell
Mobil: 99 37 78 67

 

Utdanningsleder

Vegard Andersen
Mobil: 91 17 59 10

  • Realfag og forskerlinja

 

Utdanningsleder

Jørn Idar Ellingsen
Mobil: 91 12 84 46

  • Norsk og religion

Utdanningsleder

Knut Ellingsgard
Mobil: 95 72 31 18

  • Elevtjenesten og spes.ped

 

Utdanningsleder

Christine Funtek
Mobil: 91 71 80 14

  • Engelsk, fremmedspråk og Drammen International

Utdanningsleder

Marianne Grønn
Mobil: 92 28 98 81

  • Historie og samfunnsfagene

   

Utdanningsleder

Helge Opstad
Mobil: 90 01 38 95

  • KDA, realfag og entreprenørskap

 

Utdanningsleder

Tom Selvik
Mobil: 92 41 04 60

  • Kroppsøving og salg, service og reiseliv
Bilde av Tom Selvik - Klikk for stort bilde Drammen vgs

  

Utdanningsleder

Camilla Hovland
Mobil: 97 77 59 99

  • Toppidrett 
Camilla Hovland - Klikk for stort bilde Drammen vgs

 

Utdanningsleder

Gisle Grahl-Jacobsen
Mobil: 99 00 75 14

  • Fengselsundervisningen Drammen fengsel
Bilde av Gisle Grahl-Jacobsen - Klikk for stort bilde Drammen vgs

 

Til toppen