Solidaritetsprosjektet One Day of Solidarity Work

Prosjektet er et samarbeid mellom Drammen videregående skole og St. John's Community Centre i Pumwani like utenfor Nairobi i Kenya. St. John's driver skole for de aller fattigste barna fra Pumwani-slummen, og de har elever fra første klasse i barneskolen og helt opp til siste år på videregående. De driver også mange andre former for utviklingsarbeid i slummen.

Skolebesøk utenfor Nairobi - Klikk for stort bildeSkolebesøk utenfor Nairobi sme  

Solidaritets- og utvekslingsprosjekt i Nairobi, Kenya


På Drammen VGS har vi hvert år en dag som vi kaller One Day of Solidarity Work. Her jobber elevene våre inn ca. 400 000 NOK til prosjektet, og alle disse pengene går til å sponse videregående skole for ungdommer fra slummen. St. John's kjøper da plasser på videregående skoler, på gode internatskoler. Vi har til enhver tid ca 150 elever spredd rundt på internatskoler rundt Nairobi. Nytt av året er at vi også sponser en student på universitetsnivå. Vi har hatt dette prosjektet i flere år nå, og våre flinke elever er klar for videre studier. 

Hvert år reiser fire elever og to ansatte ned og besøker elevene våre, og annet hvert år får vi gjenbesøk fra Nairobi. Disse reisene betales av skolen og eksterne sponsorer.


Mål for partnerskapet er å skape en plattform hvor ungdom får mulighet til å utvikle kulturell toleranse gjennom kunnskapsdeling og periodiske utvekslingsbesøk. Et annet hovedmål er innsamling av penger for å støtte utviklingsarbeid og utdanning for ungdom i Pumwani. Det er elevrådet som har valgt at skolens elever jobber for dette prosjektet i steden for OD-dagen.

Til toppen