Samarbeid skole - hjem

Et godt samarbeid mellom hjem og skole er viktig for å legge til rette for læring og trivsel.

Foreldremøter for vg1


Det blir felles informasjon om skolen, elevtjenesten og aktuelle saker og satsinger. Det blir også møte for hver enkelt klasse med klassens kontaktlærere. Her vil det bli lagt opp til dialog om foreldrenes forventninger til og erfaringer med skolen.

Til stede er representanter for skoleledelsen, rådgivere og kontaktlærere.

Vg1 studiespesialisering (inkl. Drammen International, Inspiro og Forskerlinja) og Kunst, design og arkitektur

Tirsdag 20. september:

  • Kl. 18:00 Felles informasjon i kantina på Drammen videregående
  • Kl. 19:00 Klassevise møter med kontaktlærerne

 

Vg1 og vg2 toppidrett

Torsdag 22. september i idrettsbygget

Vg1: kl 17.30-19.00
Felles informasjon og møte med idrettene

Vg2: kl 18.00-19:00
Møte med idrettene

Foreldremøter for vg2

Nærmere informasjon om tid og innhold kommer senere.

Flerspråklig foreldremøte

Mandag 19. september kl. 18:00.
Her får du samme informasjon som det ordinære foreldremøtet, men tilpasset foresatte som ikke har norsk som morsmål. Mer informasjon kommer.

Foreldrekonferanser vg1 og vg2

Torsdag 1. desember kl. 16:30-19:30 har vi gleden av å invitere foresatte og elever til konferanser med kontaktlærer og faglærere. I tillegg blir det informasjon om fagvalg og utveksling. 

Vi legger opp til samtaler rundt den enkelte elevs læring og trivsel generelt og i enkeltfag. Foreldre til myndige elever kan bare møte etter elevens ønske og må ha med fullmakt dersom eleven ikke er med.

Lærerne sitter samlet i flerbrukssalen kantine- og kroppsøvingslokalene rett innenfor hovedinngangen. Dere avtaler ikke tid på forhånd, men plasseringen gjør at det er greit å se hvem som er ledig.  Dermed håper vi dere får snakket med alle lærere dere ønsker.

Rådgivere og skoleledere vil dessuten være å treffe i kantina.

Noen praktiske opplysninger:

Skolen disponerer dessverre ingen gratis parkeringsplasser.

Vi ser fram til å møtes! 

Til toppen