Idrettsfag med toppidrett

Vi tilbyr det treårige skoletilbudet Idrettsfag med toppidrett som programfag, som medfører at elevene får generell studiekompetanse. Vi tar inn 60 elever hvert år.

Kontaktperson:

Camilla Hovland
Avdelingsleder toppidrett

Telefon: 97 77 59 99
Mail: camillaho@viken.no