Idrettsfag med toppidrett

Vi tilbyr det treårige skoletilbudet Idrettsfag med toppidrett som programfag, som medfører at elevene får generell studiekompetanse. Vi tar inn 60 elever hvert år.

Kontaktperson:

Tom Selvik
Avdelingsleder toppidrett/kroppsøving

Telefon: 32 26 28 17 / 92 41 04 60
Mail: tomse@viken.no

Til toppen